Sykdom ved Salmar-anlegg

Salmar har blitt rammet av sykdom i Troms.

TRØBBEL: Det er blitt påvist sykdom ved et av Salmars anlegg.  Foto: NTB scanpix

Mattilsynet melder at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31397 Oterneset i Harstad kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av Salmar Farmin AS.

«For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. På grunn av nærhet er også sjølokalitet 36077 Mollvika underlagt samme restriksjoner», skriver Mattilsynet.

For en uke siden opplyste Mattilsynet at det var mistanke om ILA på området. ILA er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Viruset er ikke farlig for mennesker. Mistanke eller påvisning av viruset gjør at laksen ikke kan eksporteres til Kina, Australia eller New Zealand.