Mistanke om ILA hos Mowi

Ifølge Mattilsynet er det mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved et av Mowis anlegg. Iføge TDN Direkt er det sjølokalitet 13246 Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal.

Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi sier til TDN Direkt at det står 787.000 fisk på lokaliteten, med en snittvekt på 3,7 kilo.

Han sier også at de er i dialog med Mattilsynet om ulike tiltak.

Mowi ASA varslet selv Mattilsynet om ILA-mistanken den 17. januar, som er basert på PCR-analyser av prøver tatt 13. januar.