Brexit: Norsk laks må sikre avtale før nyttår

Brexit trer i kraft ved midnatt fredag. Står store verdier på spill for norsk sjømatnæring i multimilliardmarkedet Storbritannia?

MYE Å HÅNDTERE: Geir-Inge Sivertsen (H) t.v. overtok ministerposten som fiskeri- og sjømatminister etter Harald Tom Nesvik (FrP) t.h. for en uke siden. Den ferske ministeren har fått en rekke utfordrende saker på bordet - som Brexit, grunnrenteskatt, kvoter og vindmøller.  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Sjømat

Fredag ved midnatt forlater Storbritannia EU. Lørdag går britene inn i en periode som dekkes av overgangsavtalen med EU. Det betyr at en del endringer ikke vil skje før partene har forhandlet frem en endelig avtale. Likevel, Brexit kan bety endringer for flere land og sektorer.

Storbritannia er det fjerde største markedet for norsk sjømateksport. I 2019 eksporterte Norge  sjømat til Storbritannia for 6,3 milliarder kroner. Står multimilliardverdier på spill for norsk sjømatnæring?

Ja, dersom vi ikke får en god avtale med Storbritannia vil store verdier stå på spill
Hans Frode Kielland Asmyhr, Norges sjømatråd

Sikret ut 2020

Geir-Inge Sivertsen (H) ble utnevnt til ny fiskeri- og sjømatminister i Erna Solbergs regjering fredag for en uke siden. Han overtok ministerposten fra Harald Tom Nesvik (FrP) etter at Fremskrittspartiet valgte å forlate regjeringen. 

Den ferske ministeren har fått en rekke utfordrende saker på bordet - som Brexit, grunnrenteskatt, kvoter og vindmøller. 

FORETREKKER NORSK LAKS?: Den norske regjeringen med fiskeriminister Sivertsen i spissen, håper Storbritannias regjering med statsminister Boris Johnson i førersetet blir med på en god avtale for eksport av norsk sjømat fra 2021. Foto: AP

Én uke inn i jobben er Brexit et faktum, hvor tidligere fiskeriminister Nesvik har sørget for at Sivertsen ikke overtar et kaos. 

På spørsmål om status for Brexit og norsk fiskerinæring, kan Sivertsen derfor berolige med at handelen mellom Norge og Storbritannia kan fortsette som før i overgangsperioden – som varer ut 2020.  

– Det samme gjelder for fiskeriavtalen som ble inngått mellom Norge og EU i desember, og som gjelder for Storbritannia i overgangsperioden ut året. Samtidig kan Storbritannia starte forhandlinger om sitt fremtidige forhold til EU og andre land, også Norge, svarer Sivertsen til Finansavisen.

Trenger ny avtale

I overgangsperioden vil sjømathandelen for alle praktiske formål fortsette som før Storbritannia gikk ut av EU.

– Når det gjelder markedsadgang må britene forhandle nye handelsavtaler når overgangsperioden utløper. Det gjelder handel med alle varer, inkludert sjømat, sier Sivertsen.

– Hva gjenstår for å sikre norske interesser på sikt?

– Norge trenger frihandelsavtaler, fastslår Sivertsen.

Var fremste vekstmarked

I 2018 var Storbritannia det fremste vekstmarkedet for norsk sjømat, ifølge tall fra Norges sjømatråd. Det året eksporterte Norge 180.000 tonn sjømat til Storbritannia til en verdi av 6,2 milliarder kroner. Eksporten utgjorde en volumøkning på 13 prosent, og en verdiøkning på nesten én milliard kroner, opp 18 prosent fra 2017.

I 2019 flatet veksten ut, ifølge foreløpige tall. Norge eksporterte tilsvarende 180.000 tonn sjømat til Storbritannia, men økte verdiene med 100 millioner kroner, til 6,3 milliarder.

Før Brexit-kaoset tiltok ventet Hans Frode Kielland Asmyhr, Norges sjømatråds fiskeriutsending til Storbritannia, en videre himmelferd for norsk laks i Storbritannia. 

MULTIMILLIARDVERDIER PÅ SPILL: Hans Frode Kielland Asmyhr, Norges sjømatråds fiskeriutsending til Storbritannia, mener milliarder står på spill for norsk sjømatnæring dersom Norge ikke får på plass en god avtale fra 2021. Foto: Norges sjømatråd

– Storbritannia er et av de største markedene vi har. Ferdigretter med laks har blitt stadig mer populært blant briter og utfordrer fish & chips-markedet. Det vil være avgjørende for norsk eksport at vi får på plass en god avtale mellom våre to land, sier Asmyhr i Norges sjømatråd.

Milliardmarked i spill?

– Står store verdier på spill for norsk sjømatnæring?

– Ja, dersom vi ikke får en god avtale med Storbritannia vil store verdier stå på spill, svarer Asmyhr.

Han roser regjeringens innsats, og øyner muligheter for at det britiske multimilliardmarkedet fortsetter for norsk sjømatnæring.  

– Vi vet at norske myndigheter jobber på høygir og at saken er høyt prioritert. Det er svært gode relasjoner mellom våre to land og derfor har vi tro på at vi skal få på plass et godt handelsregime for sjømatnæringen fremover. Næringen i Storbritannia er også flinke til å synliggjøre overfor britiske myndigheter hvor viktig importen fra Norge er for bedrifter og arbeidsplasser i landet, sier Asmyhr.

Nyheter
Sjømat
Børs