Lerøy, Grieg og NTS ble vinnerne, inntil videre

Men siste ord er ikke sagt etter at fiskeriministeren fordelte produksjonskapasitet. Fem sjettedeler av veksten skal regjeringen selge på auksjon til selskaper som legger mest cash på bordet.

LERØY OG NTS KOM BEST UT: Oppdretterne Lerøy Seafood og NTS ble vinnere da fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen fordelte ny vekst i produksjonsområder. Lykken kan imidlertid bli kortvarig da analytikere ventet at SalMar og Norway Royal Salmon vil legge mest cash på bordet og ta mesteparten av veksten i den påfølgende auksjonen. Foto: NTB Scanpix

Tirsdag la fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) frem hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Fargen settes ut fra hvordan lakselus påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne får lov til å vokse, eller om de får produksjonskapasiteten redusert.

Fordelingen av produksjonskapasitet, den såkalte trafikklysordningen for oppdrettsnæringen, åpner for en vekst på 23.000 tonn i fiskeoppdrett i Norge i 2020.

For oppdrettere er det helt avgjørende å få grønt lys til å øke produksjonen for å øke lønnsomheten. Grønne og røde lys for produksjonsområder fordeler dermed vekst for milliarder av kroner mellom selskapene.

– Det er vanskelig å gi tall på hvor mye de forskjellige oppdretterne vinner eller taper på fordelingen av produksjonskapasitet. Det beste estimatet er utviklingen i markedsverdi i dag, sier Thomas Myrholt i SpareBank 1 Markets.

STORE OMFORDELINGER: Analytiker Thomas Myrholt i SpareBank 1 Markets venter at det blir rift om  milliardverdiene som fordeles gjennom konsesjonene i auksjonen. Foto: Håkon Sæbø

Oppdrettsgigantene Mowi og SalMar falt begge rundt 0,75 prosent tirsdag, mens sjømatindeksen var ned 0,35 prosent. Lerøy Seafood var hakket bedre enn indeksen, ned 0,2 prosent, mens Norway Royal Salmon utviklet seg sterkest med en oppgang på 1,1 prosent.

Auksjonen avgjør

Fiskeriministeren ga ni produksjonsområder grønt lys, hvor oppdretterne kan øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent. To områder fikk gult lys, og dermed ingen endringer, mens to produksjonsområder fikk rødt lys og må redusere produksjonen med 6 prosent.

Myrholt trekker frem at det er mange variabler før endelig vekst og milliardverdier er fordelt mellom selskapene.

– Fem sjettedeler av veksten i grønne soner skal selges på auksjon, så det er umulig å vite hvem som stikker av med mest volum. Samtidig er reduksjonen i røde soner i områder som sliter, og dermed er ikke verdien av tapt produksjon like mye verdt som økt kapasitet i grønne soner, sier analytikeren.

Regjeringen tjener rått

I de grønne produksjonsområdene med 6 prosents vekst skal 1 prosent av veksten selges til fastpris og resten på auksjon.

– Det betyr at oppdrettere som har mulighet til å betale mer i auksjonen, kan øke produksjonskapasiteten på bekostning av andre, sier Myrholt.

Fastprisen for 1 prosent av veksten er satt til 122 millioner kroner pr. konsesjon. For de resterende 5 prosentene av veksten vil auksjonsprisen avgjøre.

– I auksjonen, som trolig vil være mot sommeren, vil prisene komme opp i rundt 200 millioner kroner pr. konsesjon.

Myrholt tror SalMar og Norway Royal Salmon (NRS) kan ta noe volum i auksjonen.

– I den seneste runden så vi SalMar kjøpe nesten dobbel vekst for sine grønne områder ved å ta en større andel av auksjonsvolumet. De drifter mest lønnsomt og vil følgelig ha høyest betalingsvillighet for ny kapasitet også denne runden.

– NRS-aksjen gikk best i dag og vil trolig kjøpe vekst i auksjonen da de kom noe dårlig ut av trafikklysene med 42 prosent av produksjonskapasiteten i gul sone. Selskapet solgte Region sør for 200 millioner kroner pr. konsesjon i fjor høst for å kjøpe vekst i nord.

Lerøy, Grieg og NTS vinnere

Blant endringene fra forrige fargelegging av produksjonsområder mener Myrholt det var uventet at sone 3, Karmøy og Sotra, ble oppgradert til gult fra forventet rød. Analytikeren mener derfor Lerøy Seafood var blant vinnerne i fordelingen av produksjonsveksten i runden.

– Dette betyr at Lerøy ikke trenger å redusere produksjonen for sine 27 lisenser i området, som utgjør 25 prosent av selskapets lisenser. Med de nye trafikklysene vil Lerøy ha 42 prosent av sin kapasitet i grønne soner, 15 prosentpoeng bedre enn vi ventet, sier Myrholt.

Foto: Illustrasjon: Nærings- og fiskeridepartementet

Han estimerer at Lerøys slaktevolum med den nye fordelingen kan øke med 2,2 prosent fra 2020-volumet om de kjøper 6 prosents vekst i sine grønne områder.

SpareBank 1-analytikeren fremholder likevel Grieg og NTS som mest heldige ut fra fargeleggingen av kartet, men det kan imidlertid bli kortvarig lykke.

– De største vinnerne av selve fargeleggingen er Grieg Seafood og NTS, som har all sin produksjon i grønne soner. Men det er viktig å huske at størsteparten av volumøkningen forventes å bli auksjonert, og det vil bli hard kamp om volumene mot de mest lønnsomme aktørene.

Mowi og SalMar tapere

Oversikten viser at rundt 20 prosent av Mowis og 17 prosent av SalMars norske produksjon ligger i rød sone.

– Selv om SalMar fikk en lavere andel av sin kapasitet i grønne soner enn hva vi forventet, kan de fremdeles kjøpe store volumer i auksjonen.

Mowi kommer uheldig ut av fargeleggingen som den aktøren med mest produksjon i røde områder.

– For Mowi er ikke trafikklysene så viktige fordi selskapet har mye verdi plassert i andre deler av verdikjeden, samt produksjon globalt.

Endelig fordeling av produksjonsveksten i runden 2019/2020, med den påfølgende auksjonen, er forventet ferdigstilt før sommeren.

Trafikklysfordelingen for oppdrettsnæringen 2020

Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen har fordelt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Fargen settes ut fra hvordan lakselus påvirker villaksen i området.

Grønt lys gir rom for å øke produksjonskapasiteten med 6 prosent.
Gult lys gir ingen endringer.
Rødt lys må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent

  • Ni produksjonsområder får grønt lys: Svenskegrensen til Jæren (1), Ryfylke (2), Nordmøre og Sør-Trøndelag (6), Nord-Trøndelag med Bindal (7), Helgeland til Bodø (8), Vestfjorden og Vesterålen (9), Kvaløya til Loppa (11), Vest-Finnmark (12), Øst-Finnmark (13).  
  • To produksjonsområder får gult lys: Karmøy til Sotra (3) og Andøya til Senja (10). 
  • To produksjonsområder får rødt lys: Nordhordland til Stadt (4) og Stadt til Hustadvika (5). 
Nærings- og fiskeridepartementet
Foto: Illustrasjon: Nærings- og fiskeridepartementet