Reduserte marginer for Norway Royal Salmon

Norway Royal Salmon slaktet mindre fisk i fjerde kvartal, og driftsresultatet per kilo endte på 16,71 kroner.

LA FREM TALL: Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon Foto: Iván Kverme

Norway Royal Salmons operasjonelle driftsresultat endte i fjerde kvartal på 136,36 millioner kroner, ned fra 233,07 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet per kilo endte på 16,71 kroner, mot 17,73 kroner per kilo i samme periode året før.

– Salget av Region Sør ble gjennomført den 16. desember 2019 og økte resultat etter skatt med en gevinst på 922 millioner kroner i kvartalet. Økte produksjonskostnader har redusert marginen i kvartalet, mens prisen på laks økte gjennom kvartalet, sier konsernsjef Charles Høstlund i en kommentar.

Han trekker frem at konsernet ved utgangen av kvartalet har 20 prosent høyere biomasse enn i samme kvartal året før.

Slaktet volum falt i kvartalet med 34 prosent – fra 13.783 til 9.070 tonn. Det fordelte seg med 8.243 tonn i Region Nord og 826 tonn i Region Sør.

For 2020 estimerer selskapet et slaktevolum på 37.000 tonn, noe som i så fall vil bety en økning på 36 prosent sammenlignet med slaktevolumet i Region Nord i 2019.

Styret i Norway Royal Salmon foreslår et utbytte på 10 kroner per aksje for 2019.

Norway Royal Salmon ASA

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter1.496,441.600,45
Operasjonelt driftsresultat136,36233,07
Driftsresultat pr. kilo16,7117,73
Slaktevolum*9.07013.783
Resultat før skatt190,64150,25

Norway Royal Salmon ASA

Oppdrettsselskap med hovedkontor i Trondheim.

Konsernsjef er Charles Høstlund.

Etablert i 1992 av 34 lakseoppdrettere for å selge og markedføre oppdrettslaks.

Største aksjonærer er Helge Gåsø, Anders og Lars Måsøval, og Glastad Holding.