NRS straffes av høye kostnader

Høye kostnader i Nord-Norge og bomming på slaktetidspunkt gjorde at NRS leverte svakere enn analytikerne ventet. Aksjen endte ned over 6 prosent.

SKUFFET: Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon leverte et operasjonelt driftsresultat under forventning i fjerde kvartal. Foto: Iván Kverme

Tirsdag morgen avholdt Norway Royal Salmon (NRS) kvartalspresentasjon på Hotel Continental i Oslo og oppdrettselskapet leverte langt under forventning.

I fjerde kvartal fikk oppdrettselskapet et operasjonelt driftsresultat på 136 millioner kroner, mens konsensus ventet et driftsresultat på 185 millioner kroner.

– Kvartalet bar preg av lave laksepriser i starten og høye priser mot slutten. Da har slaktetidspunktet definitivt hatt en betydning for resultatet. I tillegg var kostnadene for høye i region nord, sier konsernsjef Charles Høstlund i NRS.

Investorene svarte med å sende ned NRS-aksjen 6,45 prosent til 226,4 kroner. Det seneste året er aksjen opp i overkant av 9 prosent.

Høye kostnader

Ifølge konsernsjefen har det vært kaldt i sjøen, spesielt i Finnmark gjennom 2019, noe som har ført til lav tilvekst. 

– Vi fikk påvist sykdommen ILA ved lokaliteten Lille Kufjord helt på slutten av produksjonsfasen. Det påvirker ikke volumet, men det ble påført noe ekstrakostnader knyttet til brønnbåt og slakt, sier Høstlund.

Han er ikke fornøyd med dagens kostnadsnivå og mener det skal ned på sikt. I de kommende kvartalene vil imidlertid kostnadene fortsatt være høye.

– Det er vanskelig å gjøre mye med kostnadene gjennom vintersesongen hvor tilveksten er lav. Historisk har region nord hatt lave kostnader og vi mener det er realistisk å komme minst ned på tilsvarende nivå, sier han.

I region nord hadde oppdrettselskapet et operasjonelt driftsresultat pr. kilo på 17,7 kroner, sammenlignet med 20,2 kroner i tilsvarende periode i fjor.

Opprettholder guidingen

I fjerde kvartal slaktet NRS 9.070 tonn laks, som var litt mindre enn hva analytikerne ventet og 400 tonn lavere enn estimatet i forrige kvartalsrapport.

Selskapet opprettholder imidlertid guidingen på et slaktevolum på 37.000 tonn i 2020. Av dette er 6.518 tonn allerede prissikret, og i første kvartal er 1.521 tonn prissikret.

Salget av region-sør ga en engangsgevinst på 922 millioner kroner, som løftet bunnlinjen til over en milliard kroner. Styret i NRS besluttet å foreslå et utbytte på 10 kroner pr. aksje for 2019.

Norway Royal Salmon ASA

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter1.496,441.600,45
Operasjonelt driftsresultat136,36233,07
Driftsresultat pr. kilo16,7117,73
Slaktevolum*9.07013.783
Resultat før skatt190,64150,25

* i tonn

Positiv til Island

NRS etablerte seg på Island tilbake i 2016 og Høstlund er veldig fornøyd med utviklingen på Sagaøya. Selskapet forventer at slaktevolumet på Island vil øke med 150 prosent til 8.000 tonn i 2020.

– Til nå har vi fokusert på å få kontroll på smolten og det har vi gjort gjennom å bygge et nytt settefiskanlegg. Vi ser at Island allerede er konkurransedyktige med Norge når det kommer til kostnader forbundet med å ha fisk i sjøen, sier han.

Høstlund legger til at volumene fortsatt er små, og med økt slakt vil selskapet få ned kostnadene videre.

– Per dags dato er kostnadene til brønnbåt og slakt vesentlig høyere enn i Norge, sier han.