Bedre enn ventet fra Mowi

Selv om driftsresultatet til Mowi falt fra 213 til 166 millioner kroner i fjerde kvartal, var det bedre enn analytikerne ventet.

FALL: Selv om det operasjonelle driftsresultatet til Mowi falt var det bedre enn ventet. Her representert ved konsernsjef Ivan Vindheim. Foto: Lise Åserud

I tredje kvartal fikk Mowi et operasjonelt driftsresultat på 165,7 millioner euro, mens analytikerne ventet et driftsresultat på 164 millioner euro. Til sammenligning var tallet på 213 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor.

Omsetningen endte på 1.111,7 millioner euro, som også var over analytikernes forventning på 1.107 millioner euro.

Med bakgrunn i inntjeningen, gode markedsutsikter og en solid finansiell posisjon, har styret i Mowi besluttet et kvartalsutbytte på 2,60 kroner pr. aksje, tilsvarende 1,2 milliarder kroner.

Det var Mowi Norway som bidro med best inntjening med et operasjonelt driftsresultat pr. kilo på 2,12 euro, mens Mowi Skottland og Mowi Canada oppnådde et operasjonelt driftsresultat pr. kilo på henholdsvis 1,24 og minus 0,53 euro.

Mowi 

(Mill. Eur)4. kv./19Est 4. kv./194. kv./182019
Driftsinntekter1.111,71.1071.073,74.135,4
Operasjonelt driftsresultat165,7164213720,9
Resultat før skatt246,6156175,5607,4
Driftsresultat pr. kilo1,42n/a2,011,65
Slaktevolum116.314n/a105.783425.904

Rekordhøy omsetning

Totalt i 2019 oppnådde oppdrettskjempen en rekordhøy omsetning på 4.135 millioner euro og et operasjonelt driftsresultat på 721 millioner euro.

– 2019 var et nytt godt år finansielt for Mowi. Rekordhøye volumer i alle forretningsområder, gode laksepriser og relativt stabile kostnader resulterte i god inntjening og høye dividender. Jeg er veldig stolt av innsatsen fra mine 15.000 kollegaer som har bidratt til de gode resultatene, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi.

Slaktevolumet kom inn på 116.314 tonn laks i fjerde kvartal, som var over analytikerkorpsets forventning på 105.783.

– Lakseprisen økte betydelig i alle markeder gjennom kvartalet og videre i januar som resultat av sterk etterspørsel og lavere tilbudsvekst. Til tross for kortsiktige utfordringer knyttet til koronaviruset er utsiktene for Mowi gode, sier Vindheim.

Uendret guiding

Forventet slaktevolum i 2020 forblir uendret på 450.000 tonn, hvorav Norge utgjør 260.000 tonn, etterfulgt av av Skottland på 67.000 tonn og Chile på 64.000 tonn. 

Oppdrettskjempen har en kontraktdekning på 50 prosent av guidet volum i Norge i første kvartal, mens tilsvarende tall er på 78 prosent i Skottland og 37 prosent i Chile.

I løpet av første kvartal lanserer MOWI Brand i detaljhandelen i Frankrike og i e-handelskanaler i USA. 

I januar utstedte Mowi sitt første grønne obligasjonslån på 200 millioner euro med en rente på EURIBOR pluss en margin på 1,60 prosent, som var fire ganger overtegnet.

– Det er svært gledelig å se den store interessen i markedet for å finansiere Mowi og vår bærekraftige produksjon av sunne og gode produkter, sier Vindheim.

Mowi ASA

Sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks.

Har hovedkontor i Sandviken i Bergen.

Konsernsjef er Ivan Vindheim, som tok over etter Alf-Helge Aarskog november 2019.

Styreleder er Ole-Eirik Lerøy.

Grunnlagt med navnet Mowi i 1964. Fikk nåværende selskapsform i 2006 etter sammenslåing av selskapene Pan Fish, Marine Harvest og Fjord Seafood. Byttet så tilbake til navnet Mowi i 2018.

Største aksjonær er John Fredriksen gjennom Geveran Trading.