Permitterer fabrikkansatte i Kina

På grunn av coronaviruset har Mowi stengt sitt prosesseringsanlegg i Shanghai. – Det kinesiske markedet har stoppet helt opp, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

DEBUT: Onsdag holdt Ivan Vindheim første kvartalspresentasjon som konsernsjef i Mowi. Han leverte et operasjonelt driftsresultat hårfint over konsensus. Foto: Iván Kverme
Sjømat

Coronaviruset har rammet Mowi, og konsernsjef Ivan Vindheim sier at selskapet har stengt sitt prosesseringsanlegg i Shanghai.

– Det skjer ingenting der nede nå, og vi har permittert våre ansatte. Vi følger situasjonen tett og vil følge myndighetenes råd. Det kinesiske markedet har stoppet helt opp, og hverken vi eller andre aktører selger i praksis noe til Kina nå, sier han, og legger til:

– Den underliggende etterspørselen i Kina er sterk, og når det får løst virusproblemet, tror jeg etterspørselen vil komme tilbake.

Konsernsjefen anslår at Kina på årsbasis utgjør et marked på rundt 120.000 tonn, og Mowi har sin relative markedsandel av dette.

Milliardutbytte

I tredje kvartal fikk Mowi et operasjonelt driftsresultat på 165,7 millioner euro, mens analytikerne ventet et driftsresultat på 164 millioner euro. Til sammenligning var tallet på 213 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor.

– Gitt de hendelsene vi har hatt i 2019, er vi relativt tilfreds med kvartalet. Det er likevel rom for forbedring, sier Vindheim.

Med bakgrunn i inntjeningen, gode markedsutsikter og en solid finansiell posisjon, har styret i Mowi besluttet å betale ut et utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for fjerde kvartal, tilsvarende 1,2 milliarder kroner. På forhånd ventet konsensus et utbytte på 2,68 kroner pr. aksje.

– Styret prøver å sette et utbyttenivå som er holdbart over tid basert på finansiell situasjon og fremtidsutsikter, slik at det ikke skal svinge for mye, sier han.

Mowi 

(Mill. Eur)4. kv./19Est 4. kv./194. kv./182019
Driftsinntekter1.111,71.1071.073,74.135,4
Operasjonelt driftsresultat165,7164213720,9
Resultat før skatt246,6156175,5607,4
Driftsresultat pr. kilo1,42n/a2,011,65
Slaktevolum116.314n/a105.783425.904

Canada i minus

Oppdrettsvirksomheten i Canada hadde et svakt kvartal med et operasjonelt driftsresultat på minus 8,7 millioner euro, og driftsresultatet pr. kilo kom inn på minus 0,53 euro.

– Vi hadde massedødelighet øst i Canada i tredje kvartal, og det har gitt ettervirkninger inn i fjerde kvartal. Canada hadde en veldig varm sommer med høy sjøtemperatur og lite oksygen. Vest i landet har det periodevis vært lavt oksygennivå og problemer med plankton, noe som gjør at biologien blir mer utfordrende, sier konsernsjefen.

Det operasjonelle driftsresultatet i Norge endte på 139,9 millioner euro, med et tilhørende driftsresultat pr. kilo på 2,12 euro.

I region Midt-Norge kom marginen inn på 1,61 euro, som ble tynget med cirka 60 prosent på grunn av høye volumer i oktober.

– Vi er ikke fornøyd med utnyttelsen av konsesjonene i Midt-Norge, og fremover må vi øke produksjonen. På grunn av lave volumer blir kostnadene for høye, sier Vindheim.

Han legger til at kostnadene i Norge vil øke i første kvartal, som følge av et lavere slaktevolum. Videre venter Mowi at kostnadene i Chile også vil øke, og trekker frem at årsaken er slakting fra anlegg med en høyere kostnadsbase.

Beholder guidingen

I kvartalsrapporten skriver Mowi at selskapet fortsatt guider et slaktevolum på 450.000 tonn i 2020, som er på nivå med hva analytikerne ventet.

Til sammenligning var slaktevolumet på 435.904 tonn i 2019, og i fjerde kvartal slaktet oppdrettskjempen 116.314 tonn laks.

I 2020 venter Mowi at investeringene (capex) skal beløpe seg til rundt 265 millioner euro, og ser videre en oppbygging av arbeidskapitalen på 90 millioner euro.

Selskapet fastholder også den langsiktige målsettingen for netto rentebærende gjeld på 1.400 millioner euro. Ved utgangen av fjerde kvartal var gjelden på 1.337 millioner euro.

Mowi

Sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks.

Har hovedkontor i Sandviken i Bergen.

Konsernsjef er Ivan Vindheim, som tok over etter Alf-Helge Aarskog november 2019.

Styreleder er Ole-Eirik Lerøy.

Grunnlagt med navnet Mowi i 1964. Fikk nåværende selskapsform i 2006 etter sammenslåing av selskapene Pan Fish, Marine Harvest og Fjord Seafood. Byttet så tilbake til navnet Mowi i 2018.

Største aksjonær er John Fredriksen gjennom Geveran Trading.

– Kjedelig

Onsdag formiddag steg Mowi-aksjen 0,18 prosent til 221,50 kroner. Før onsdagens rapport hadde DNB Markets' analytiker Alexander Aukner en hold-anbefaling med et kursmål på 218 kroner.

– Kvartalet var egentlig ganske kjedelig, men kjedelig er stort sett bra når man ser hvordan andre selskaper rapporterer om dagen, sier han, og legger til:

– Kostguidingen var litt svakere i Norge og Canada, men kontantstrømguidingen var positiv. Fremtidsutsiktene på etterspørselssiden var også bra, så alt i alt er det et ganske nøytralt kvartal.

Aukner har ikke et konkret svar på hvordan coronaviruset vil påvirke Mowi.

– Det er klart at eksport til Kina er betydelig redusert, og de volumene må jo gå inn i Europa og USA. Slaktevolumene er ganske lave pr. i dag, så netto tror jeg summen blir ganske nøytral. Det ser vi også på prisutviklingen i spotmarkedet – det har ganske lite effekt i forhold til hva vi forventet før coronaviruset kom ut, sier han.