Innsidehandel i Norway Royal Salmon

Flerdobler eksponeringen i eget selskap.

HAR TRO PÅ EGET SELSKAP: Fikseoppdrett i Norge Foto: Norway Royal Salmon

Tore Evjen, Chief Operating Officer Freshwater har onsdag kjøpt 440 aksjer i Norway Royal Salmon (NRS). Handelen ble gjort til en gjennomsnittskurs på 224.6 kroner per aksje. Det vil si at Evjen måtte ut med 98.824 kroner for aksjene.

Onsdsag var NRS-aksjen uforandret på 226,4 kroner. Det siste året er den opp 10,5 prosent, mens den har falt 5,4 prosent hittil i år. Evjen sitter etter transaksjonen med 541 aksjer til en verdi av 122.482 kroner.