Grieg Seafood løfter tallene

Grieg Seafood økte bunnlinjen med 150 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode året før.

LA FREM TALL: Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood. Foto: Eivind Yggeseth

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Grieg Seafoods inntekter i 4. kvartal 2019 kom inn på 2.390 millioner kroner, en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektsøkningen var hovedsakelig drevet av høyere slaktevolum og spotpriser.

Resultatet før skatt ble 642,9 millioner kroner i kvartalet, som var en forbedring på over 200 millioner kroner sammenlignet med året før. 

Lakseoppdretteren økte dermed nettoresultatet med 150 millioner kroner i kvartalet, til 501 millioner, sammenlignet med året før.

Lavere resultat pr. kilo laks

Slaktevolumet kom inn på 25.342 tonn i kvartalet, en økning på 7 prosent sammenlignet med 23.682 tonn i 4. kvartal 2018. Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble løftet med 6 millioner kroner til 357 millioner i kvartalet. 

Det ga et driftsresultat pr. kilo laks på 14,10 kroner, som var noe lavere enn resultatet på 14,81 kroner pr. kilo i tilsvarende kvartal året før. 

Gjennomsnittlig realisert pris falt noe i fjerde kvartal, sammenlignet med kvartalet i 2018, hovedsakelig på grunn av lavere prisoppnåelse i Storbritannia og BC. 

Lavere kostnader

Oppdrettskostnaden i perioden, totalkostnader knyttet til fisk som slaktes i kvartalet, var noe lavere sammenlignet med samme kvartal i fjor. Driftsresultatet fra de fire regionene inkluderer verdiskapning fra de respektive salgsaktiviteter i konsernets felleseide salgsselskap Ocean Quality.

Konsernsjef Andreas Kvame ser forbedringer langs konsernets resultat.

– 2019 var et begivenhetsrikt år for Grieg Seafood, preget av gode markedsforhold og kontinuerlig forbedring på tvers av all vår virksomhet. Denne trenden fortsatte i fjerde kvartal med spesielt sterke resultater i Rogaland og Finnmark mens våre langsiktige initiativer for å møte biologiske utfordringer i BC og Shetland ga fortsatt positive resultater. Spesielt på Shetland har kostnader holdt seg på et høyt nivå i kvartalet, men biologiske forbedringer førte til høyere overlevelsesrate.

Mål om 100.000 tonn i 2020

– For 2020 har vi en langvarig ambisjon om å nå 100.000 tonn slaktevolum med kostnader til eller under bransjegjennomsnittet, og når vi legger inn 2020 volummålet vårt er vi innen rekkevidde. 

– Den operasjonelle utviklingen har imidlertid variert mellom regionene. Mens Finnmark og Rogaland har overgått forventningene, har kostnadene i BC og Shetland blitt påvirket av utfordrende biologi, noe som resulterer i noe høyere kostnader i disse regionene. 

Grieg Seafood

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter2.390,32.130,9
Driftsresultat357,3350,7
Resultat før skatt642,9439,3
Resultat etter skatt501,0354,2

Grieg Seafood 

Oppdrettsselskap som spesialiserer seg på atlantisk laks.

Har hovedkontor i Bergen.

Konsernsjef er Andreas Kvame.

Har et produksjonsmål på 100.000 tonn slaktet vekt i 2020.

Største aksjonær er Grieg Aqua, der Elisabeth Grieg er styreleder.