Mistanke om sykdom ved Grieg Seafood-anlegg

MISTANKE: Det fryktes sykdom ved at av anleggene til Grieg Seafood. Foto: Grieg Seafood

Mattilsynet opplyser at det er mistanke om pankreassykdom (PD) SAV2 ved Grieg Seafoods sjølokalitet 21415 Dyrholmen i Stavanger kommune. Mattilsynet ble varslet tirsdag.

– Vi ser alvorlig på funnet. Mistanken om PD SAV2 er det fjerde tilfellet på kort tid i dette oppdrettstette området i Rogaland, og vi er bekymret for at SAV2-varianten av PD-virus nå skal etablere seg, sier regiondirektør Ole Fjetland i Mattilsynet.

Liv Marit Aarseth, samfunnskontakt i Grieg Seafood, bekrefter at selskapet varslet Mattilsynet nylig.

– Det er ca. 986 000 fisk i anlegget, med snittvekt på 4,7 kilo. Fisken er allerede under utslakting. Anlegget vil være ferdig utslaktet før påsken. Lokalitet Dyrholmen ligger i en bekjempelsessone for ILA og i en overvåkningssone for PD SAV2, sier Aarseth til Finansavisen. 

– Våre andre anlegg i sonen er brakklagt. Dette vil ikke påvirke våre planlagte slaktevolumer for 2020, legger hun til.