Hentet 105 mill. til torskeoppdrett i Trøndelag

Oppdrettsselskapet Norcod henter 105 millioner kroner for å kunne sette ut mer torskeyngel. 

RUNDE TO: På nyåret satte Norcod ut 200.000 torskeyngel. I juni skal de sette ut mer.  Foto: Norcod
Sjømat

Sjømatselskapet Norcod som skal starte med kommersiell oppdrett av torsk har ved hjelp av Sparebank 1 Markets hentet inn 105 millioner kroner. 

I alt 13 norske investorer skal ha gått inn i tegningsperioden som løp fra 31. januar til 5.februar. Ifølge Norcod er mange av dem allerede investert i sjømatnæringen, og gitt uttrykk for at de er villig til å delta også i fremtidige finansieringsrunder. 

Tidligere har selskapet hentet inn 28,5 millioner danske kroner ved hjelp av Artha Kapitalforvaltning, en emisjon som skal ha blitt fulltegnet i løpet av en time. 

Største eier i selskapet er det danske sjømatselskapet Sirena Group med en eierandel på 45 prosent.

Pengene skal brukes på torskeyngel og videre bygging av biomasse. 

Setter ut mer i juni

«Det er kostbart utstyr, og fôret alene er godt over halve kostnaden vår. Men med en fôrfaktor på 1,2 og en produksjon på 10.000 tonn blir det noen kroner, bare på fôr er det snakk om flere hundre millioner kroner de neste årene», har daglig leder i Norcod, Rune Eriksen tidligere uttalt til Finansavisen.

I januar ble den første runden, med 200.000  torskeyngel satt ut på lokaliteten i Mausund nord for Trondheim. Ifølge selskapet har yngelen lavere dødelighet enn ventet og vokser raskere.

 Neste utsett, av om lag 1,8 millioner yngel, er planlagt i juni. Målet er å slakte 9.000 tonn med torsk i 2021, og skalere opp til 30.000 tonn i 2025.