Chilensk oppdrettseventyr i knestående

Det seneste året har Nova Austral-obligasjonen falt kraftig og handles nå til 60 prosent av pålydende. Investorene sitter dermed med et papirtap på 1,1 milliarder kroner.

TØFFE TIDER: Det chilenske oppdrettselskapet Nova Austral, her representert ved styreleder Yngve Myhre, sliter med fallende omsetning og inntjening. Foto: NTB Scanpix
Sjømat

For snaut tre år siden løp meglerhusene DNB Markets, Pareto Securities og Arctic Securities rundt i markedet for å plassere et obligasjonslån på 300 millioner dollar til det chilenske oppdrettselskapet Nova Austral, hvor tidligere SalMar-sjef Yngve Myhre er styreleder.

Frem til juni i fjor ble obligasjonen handlet til kurser mellom 95 og 100, før den kollapset i fjor sommer. På det aller laveste ble obligasjonen handlet til 46 prosent av pålydende.

Den seneste tiden har obligasjonskursen klatret litt opp og handles i skrivende stund til kurs 60, noe som tilsvarer et fall på 40 prosent for investorene som har vært med siden starten.

Papirverdier for 120 millioner dollar, tilsvarende i overkant av 1,1 milliarder kroner, er dermed blitt barbert bort for meglerhusenes kunder.

Manipulasjon

Problemene til Nova Austral begynte for alvor i fjor sommer, da det chilenske fiskeri- og akvakulturdirektoratet ga selskapet en bot på rundt 1,9 millioner kroner etter feilrapportering av dødelighetstall.

Oppdretteren kom først i søkelyset etter at avisen El Mostrador publiserte en artikkel med sterke påstander om at driftslederne i selskapet fikk instruksjoner om å manipulere dødelighetsstatistikken. 

Gjennom gravesaken «Salmon Leaks» hevdet den chilenske avisen at Nova Austral har manipulert tall for sin laksdødelighet gjennom dobbel bokføring.

Avisen publiserte også en rekke e-poster som viste at Nova Austral har gitt instruksjoner til driftslederne om å manipulere statistikk og forsøke å skjule selskapets faktiske tall på laksedødelighet. Instruksjonene skal ha blitt gitt for å unngå bøter, ifølge avisen.

Eies av Altor 

Nova Austral eies likt av oppkjøpsfondene Altor og Bain Capital, som kom inn på eiersiden i 2014. Tre prosent av aksjene eies av ledelsen i selskapet. 

PÅ EIERSIDEN: Oppkjøpsfondet Altor eier rundt 47,5 prosent av aksjene i Nova Austral. Her representert ved partner Hugo Maurstad. Foto: Iván Kverme

– Vi har ingen exit planer. Det er fortsatt mye som kan og bør gjøres for å forbedre denne virksomheten og øke produksjonsvolumene, sier Altor-partner Hugo Maurstad.

Obligasjonslånet til Nova Austral har forfall i mai 2021 og betaler en kupongrente på 8,25 prosent, noe som må betegnes som en svært dyr finansiering. I fjor hadde det chilenske oppdrettselskapet finanskostnader på 21,5 millioner dollar, tilsvarende 202 millioner kroner.  

Inntektssvikt

Nova Australs holder til helt sør i Chile, i et område som går under navnet Antarktis-regionen. Dette området anses ifølge selskapet som den beste regionen for lakseoppdrett i Chile med stor avstand til resten av oppdretterne, samt kjøligere vann og strømmer som gir de beste biologiske forholdene i verden.

Mandag publiserte Nova Austral regnskapstall for både fjerde kvartal og 2019 som helhet. Omsetningen kom inn på 130 millioner dollar, ned fra 132,5 millioner i 2018. Nedgangen skyldes blant annet lavere laksepriser, som delvis ble kompensert gjennom økt salg av smolt og prosesseringsaktiviteter.

Nova Austral

(Mill. dollar)20192018
Driftsinntekter129,9132,5
Operasjonelt driftsresultat24,351,9
Resultat før skatt−0,88,8
Driftsresultat pr. kilo1,12,5
Slaktevolum i tonn21.60019.400

Til sammenligning var omsetningen på 179 millioner dollar i 2017 og i forbindelse med utstedelsen av obligasjonslånet uttalte selskapet at inntektene ville beløpe seg til 221 millioner dollar i 2017.

Lite egenkapital

Det operasjonelle driftsresultatet endte på 24,3 millioner dollar i fjor, mot 52 millioner året før. På bunnlinjen satt Nova Austral igjen med et tap på 800.000 dollar, tilsvarende 7,5 millioner kroner.

Slaktevolumet i 2019 ble 21.600 tonn, noe som var lavere enn guidingen på 23.200 tonn. Selskapet skriver at dårlige værforhold og politisk uro i Chile var med på å senke volumet. Dødeligheten i fjerde kvartal var på 23,5 prosent.

Nylig inngikk Nova Austral en joint-venture-avtale med Salmones Austral, hvor det skal drifte tre lisenser i Magallanes. Intensjonen er å produsere to sykluser og satsingen ventes å gi et slaktevolum på 19.000 tonn pr. syklus. 

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Nova Austral en bokført egenkapital på 1,1 millioner dollar.

nova austral
altor
bain capital
Nyheter
Sjømat
Børs