Lerøy foreslår høyere utbytte enn ventet

Lerøy Seafood fikk et operasjonelt driftsresultat på 769 millioner kroner i fjerde kvartal, noe lavere enn ventede 796 millioner. Styret foreslår likevel et høyere utbytte enn analytikerne ventet. 

LA FREM TALL: Adm. Dir. Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group har lagt frem regnskap for 4. kvartal 2019. Foto: Ivan Kverme

Lerøy Seafood Group fikk et driftsresultat før verdijusteringer av biomasse på 769 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, ned fra 948 millioner kroner i samme periode året før. Det fremgår av kvartalsrapporten lagt frem tirsdag. 

Det var på forhånd ventet et driftsresultat før verdijusteringer av biomasse på 796 millioner kroner, ifølge estimater hentet inn av Infront for TDN Direkt.

Lavere resultat pr. kilo

Ekskludert inntjening fra villfangst, tilsvarer dette et driftsresultat pr. kilo før biomassejustering på 17 kroner i fjerde kvartal, ned fra 18,1 kroner i samme periode i fjor.

Lerøy Seafood oppnådde en omsetning på 5.239 millioner kroner i kvartalet, rundt 100 millioner kroner lavere sammenlignet med 5.340 millioner i samme periode i 2018.

I kvartalet ble det slaktet 43.000 tonn sløyd vekt, laks og ørret, mot 49.000 tonn i samme periode i 2018.

Høyere utbytte enn ventet

Styret i selskapet foreslår et utbytte på 2,30 kroner pr. aksje for 2019, sammenlignet med analytikernes konsensus på 2,08 kroner, hentet inn av Infront.

– Fjerde kvartal har vært preget av ekstremt volatile priser for atlantisk laks, men underliggende utvikling i kvartalet, og resultatet, har i stor grad vært som forventet, uttaler konsernleder Henning Beltestad i Lerøy Seafood i kvartalsrapporten.

– For 2019 som helhet har vi hatt noen uforutsette hendelser i havbruk, som har påvirket høstet volum og derigjennom kostnadsnivået negativt, i hvitfisk har landindustrien vært utfordrende, mens vi har hatt en god utvikling i nedstrømsaktivitetene. 

– Ved inngangen til 2020 mener vi Lerøy er godt posisjonert for lønnsom vekst i årene som kommer, fortsetter Beltestad.

Lerøy Seafood Group

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter5.2395.340
Driftsresultat769948
Resultat før skatt752968
Resultat etter skatt777327