Lerøy-fest etter lovende volumguiding

– Vi skal ta ut mer potensial i år, lover Lerøy Seafood-sjef Henning Beltestad. Ferdigstilling av nye smoltanlegg og ambisiøs volumguiding sendte aksjen kraftig opp.

GUIDER VEKST: Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood lover økt slaktevolum både i år, til neste år og  i 2022.  Foto: Iván Kverme

Det var to overbevisende lysglimt blant ellers til dels røde lakseaksjene tirsdag. Lerøy Seafood utmerket seg med solid oppgang på Oslo Børs, etterfulgt av største eier Austevoll Seafood, som også la frem en overbevisende kvartalsrapport.

– Vi har lagt bak oss et år som vi ikke er hundre prosent fornøyd med, men vi skal ta ut mer potensial i år, og de neste årene, sier konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood.

Markedet svarte med å sende aksjen opp rundt syv prosent 15 minutter etter at Oslo Børs åpnet. Utover handelsdagen lå aksjen stabilt med en oppgang på nærmere 5 prosent, før den endte opp 7,9 prosent til 63,56 kroner.

Greit resultat tross volumfall

Bakteppet for at Beltestad ikke er helt fornøyd med fjorårets resultat, skyldes blant annet et volumfall.

I fjerde kvartal slaktet Lerøy 42.823 tonn sløyd vekt, laks og ørret, som var 6.591 tonn lavere enn tilsvarende kvartal i 2018. Det lave slaktevolumet i kvartalet ga ringvirkninger, og fasiten for 2019 ble et fall i volumet til 158.000 tonn - 4.000 tonn lavere enn året før.

– Det har vært et lavt volum i kvartalet, men høyere priser hentet resultatet noe inn, sier konsernsjefen.

Lerøy oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer av biomasse på 769 millioner kroner i kvartalet, på linje med analytikernes forventninger, til tross for at det var 180 millioner lavere enn tilsvarende periode året før.

Selskapet oppnådde dermed et driftsresultat pr. kilo på 17 kroner i kvartalet, ned fra 18,1 kroner i samme periode i 2018.

– For 2019 som helhet har vi hatt noen uforutsette hendelser i havbruk, som har påvirket slaktevolum og dermed kostnadsnivået negativt, sa Beltestad.

Smoltanlegg gir volumhopp

Fra volumfall i 2019, har Lerøy ambisjoner om å snu utviklingen. Selskapet gjentok guidingen om et kraftig volumhopp til mellom 183.000 og 188.000 tonn i 2020.

– Vi ser vesentlige forbedringer allerede i første kvartal, og begynner å se resultatene av alle investeringene vi har lagt inn i smoltanlegg, sier Beltestad.

Lerøy bygger for tiden flere nye smoltanlegg som skal gi høyere slaktevolum og lavere kostnader for oppdretteren. Tre anlegg er under bygging og ferdigstilling.

Lerøy Seafood Group

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter5.2395.340
Operasjonelt driftsresultat769948
Resultat før skatt752968
Driftsresultat pr. kilo17,018,1
Slaktevolum42.82349.414

– Vi har fulgt investeringsplanen for å øke produksjonen av større smolt. Nå er Lerøy Sjøtroll sitt anlegg på Fitjar ferdigstilt og vil bidra i produksjonen allerede i 2020. Ved Lerøy Aurora i Laksefjord i Finnmark pågår siste trinn i utbyggingen av eksisterende anlegg. Det skal også stå ferdig i 2020, sier Beltestad, og legger til:

– Og særlig utbyggingen i Belsvik i Hellandsjø, som blir verdens største smoltanlegget, har konsernet forventninger til at skal bidra til høyere produksjon og lavere kostnader i årene som kommer.

Øker guidingen

Med utbyggingen av smoltanlegg mener konsernleder Lerøy er posisjonert for lønnsom vekst i årene som kommer.

– For 2021 tar vi guidingen betydelig opp. Vi øker til mellom 200.000 og 210.000 tonn. Med resultatene vi allerede ser fra smoltanleggene skal vi betydelig opp i volum igjen i 2022, sier Beltestad.