Bedre lønnsomhet i oppdrett for NTS

Det operasjonelle driftsresultatet til NTS' oppdrettsvirksomhet i Norge økte fra 44 til 65 millioner i fjerde kvartal.

BYGGER BIOMASSE: Nedgangen i slaktevolum i fjerde kvartal skyldes at NTS har prioritert å bygge biomasse for slakting i år. Foto: NTS ASA

Havbrukskonsernet NTS omsatte for 331 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 463 millioner i tilsvarende periode i 2018. Ifølge kvartalsrapporten skyldes nedgangen salg av to brønnbåter i 2018 og lavere salgsvolum for laks.

Det ga et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på snaut 147 millioner kroner i kvartalet, ned fra 172 millioner kroner året før.

Resultatet før skatt endte imidlertid opp, til 162 millioner kroner, mot 150 millioner i fjerde kvartal i fjor.

Bedre lønnsomhet

I kvartalsrapporten skriver NTS at de operasjonelle resultatene for oppdrett i Norge er blitt forbedret. I fjerde kvartal fikk oppdrettsvirksomheten et operasjonelt driftsresultat på 65 millioner kroner, opp fra 44 millioner kroner. 

NTS

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter330,9463,1
EBITDA146,5
172
Driftsresultat105,4
140,5
Resultat før skatt162,3149,7

Det ble slaktet 3.076 tonn fisk, som er en nedgang sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018. NTS venter fortsatt et slaktevolum på 18.500 tonn i 2020. Av dette volumet er 10 prosent allerede avtalt solgt til fastpris på 60 kroner pr. kilo.

«Reduksjonen i fjerde kvartal skyldes at man har prioritert å bygge biomasse for slakting i 2020», skriver havbrukskonsernet.

Opprettholder guidingen

Oppdrettsvirksomheten i Norge oppnådde et driftsresultat pr. kilo på 21,15 kroner i fjerde kvartal, som var en betydelig forbedring sammenlignet med året før, da tilsvarende tall var på 13,58 kroner. 

På Island fikk NTS et operasjonelt driftsresultat på 17 millioner kroner og det ble slaktet 1.287 tonn fisk. Styret forslår et utbytte på 1,50 kroner pr. aksje for 2019. Det er samme utbyttenivå som året før.

Brønnbåt-virksomheten er driftet av til sammen åtte fartøy hvorav et er innleid på bareboat-avtale. Driftsinntektene beløp seg til 94 millioner kroner, mens resultatet var på snaut 14 millioner kroner.

Onsdag falt NTS-aksjen 2,63 prosent til 74 kroner. Det seneste året er imidlertid kursen opp 22 prosent.