SalMar skuffet forventningene enormt

SalMar oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 658 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, som var nærmere 200 millioner lavere enn analytikernes forventninger på 848 millioner.

LA FREM TALL: Konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar. Foto: Iván Kverme

SalMar oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 658 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, ned fra 935 millioner i tilsvarende kvartal året før.

– Fjerde kvartal ble svakere enn ventet for SalMar-konsernet. Det skyldes i hovedsak høyt slaktevolum for Midt-Norge i begynnelsen av kvartalet da lakseprisen var på sitt laveste. Samtidig er det tilfredsstillende å se at segment Nord-Norge leverer sterkt forbedrede resultater etter flere svake kvartaler, sier konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar i kvartalsrapporten.

Skuffer enormt

Konsensus blant 13 analytikere var ifølge Bloomberg et operasjonelt driftsresultat på 848 millioner kroner, ned fra 935 millioner kroner i samme periode året før. SalMars operasjonelle driftsresultat ble dermed 190 millioner kroner lavere enn analytikernes forventninger.

SalMars operasjonelle driftsresultat endte dermed på 16,31 kroner pr. kilo i kvartalet, en reduksjon på 6,8 kroner pr. kilo målt mot fjerde kvartal i 2018. 

Nedgangen i margin kan i hovedsak forklares med svak prisoppnåelse som følge av uttak når prisene var lavest.

Omsetningen i kvartalet ble 3.187 millioner kroner, som var rundt 80 millioner kroner høyere enn analytikernes forventninger om en omsetningen på 3.108 millioner. Omsetningen var også 86 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i 2018.

Volumet falt

Slaktevolumet endte på 40.300 tonn, ned 200 tonn fra samme periode året før.

SalMar opprettholder et forventet slaktevolum på 152.000 tonn i Norge og har oppjustert estimatet for Island til 12.000 tonn i 2020, opp fra 10.000 tonn.

Arnarlax på Island avsluttet derimot 2019 med nok et positivt kvartal, drevet av gode biologiske prestasjoner og bedre kapasitetsutnyttelse på slakteriet. For året som helhet oppnådde selskapet en økning i slaktevolumet på 46 prosent og leverte et driftsresultat pr. kilo på 10,21 kroner, sammenlignet med et tap på 11,82 kroner pr. kilo i 2018. 

Samtidig konkluderer rapporten med at det fortsatt er rom for forbedringer i hele verdikjeden på Island, spesielt innen distribusjonskostnader. Arnarlax forventer høyere volum og kostnader i første kvartal som følge av økt utslakting av 2018 generasjonen som skyldes økt dødelighet i en krevende periode på starten av året med vinterstormer.

21 kroner i utbytte

Styret innstiller på et utbytte for 2019 på 21 kroner pr. aksje.

Av de 13 meglerhusene har syv en kjøpsanbefaling, fem anbefaler hold, mens SEB mener du bør selge aksjen.

SalMar

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter3.1873.101
Driftsresultat658935
Resultat før skatt8911.366
Resultat etter skatt723
1.159

SalMar

  • Oppdrettskonsern med hovedkontor på Frøya i Sør-Trønderlag. Driver med oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved Frøya og Aukra.
  • Konsernsjef er Gustav Witzøe.
  • Største aksjonær er Gunnar Witzøe og sønn Gustav Magnar Witzøe gjennom Kverva Industrier.