Vil sende laks med tomme passasjerfly

Flyselskaper går i lockdown, mens flyfraktmarkedet er snudd på hodet. Lakseoppdrettere jobber på spreng med alternativer.

RISIKERER Å BRENNE INNE MED LAKS: – Det som er litt kritisk akkurat nå, er kanselleringer av flytransport, sier Ola Braanaas, gründer og konsernsjef i Firda Seafood Group Foto: Anders Horntvedt
Sjømat

– Det som er litt kritisk akkurat nå, er kanselleringer av flytransport. Det gjør at vi ikke får levert til de markedene vi betjener til vanlig, i hvert fall ikke uten at vi får ordnet med alternativer, sier Ola Braanaas, gründer og konsernsjef i Firda Seafood.

Selskapet har slakterianlegg og hovedkontor på Byrknesøy, 10 mil nord for Bergen.

Firda Seafood Group er et av de største oppdretts- og fiskeriselskapene i Norge, med virksomhet fra settefisk via oppdrett i åpne merder til slakting.

– Aksepterer prisøkning

Konsernet omsatte for rundt én milliard kroner i fjor. 

Rundt 10–20 prosent av det, tilsvarende laks og ørret for 100–200 millioner kroner, ble fraktet ut fra Norge med fly.

I den forbindelse jobber Braanaas og andre i laksenæringen med alternativer.

– Vi jobber sammen med speditørene. Vi håper og tror at vi finner at disse problemene finner sin løsning selv om det ikke er optimalt, sier han.

Én løsning er å fly passasjerfly som ikke har passasjerer ombord, men hvor lasterommene er fulle av flypaller med laks og ørret.

– Det er selvfølgelig en kostnad som påløper, men samtidig ønsker markedet fisken. Vårt inntrykk er at kundene er villige til å akseptere en prisøkning, i hvert fall hvis vi deler på merkostnaden ved å fly, sier Braanaas.

– Kapasitet forsvinner

Avinor bekrefter at Braanaas ikke er alene om å jobbe med utradisjonelle alternativer.

– Mye av frakten fra norske sjømateksportører går i kombinasjon med vanlig passasjertrafikk. I takt med at flyselskapene går i lockdown, forsvinner også mye av fraktkapasiteten, sier Martin Langaaas, direktør for flyfrakt i Avinor.

Han opplyser at etterspørselen etter rene fraktfly globalt derfor er skutt i været de seneste dagene.

– ENORM ØKNING: Martin Langaas, direktør for flyfrakt i Avinor. Foto: Åsmund Vik

– Det har vært en enorm økning. Problemet for sjømateksportørene er at prisene de har vært vant til å betale står i fare for å ryke. Det er så mange som er villige til å betale mer for flyfrakten enn hva de norske sjømateksportørene er, sier han.

– Hva slags type frakt utkonkurrerer norsk laks på pris?

– Det kan være alt mulig: Blomster, farma og ulike typer ekspressgods. Det er fortsatt stor etterspørsel etter mange typer varer.

En del flytyper kan ta med seg ganske bra med frakt hvis det ikke er passasjerer ombord
Martin Langaas, direktør for flyfrakt i Avinor

Han er kjent med at flere flyselskaper vurderer å fly tomme passasjerfly bare for å få varer avgårde.

– Vi jobber med kundene våre for å finne praktiske løsninger på den typen ordninger. En del flytyper kan ta med seg ganske bra med frakt hvis det ikke er passasjerer ombord. Men hvis det skal lønne seg for kundene våre, altså flyselskapene, å fortsatt prioritere kapasitet fra Norge, må fraktratene vesentlig opp. 

– Vi snakker nok om minst tregangeren av det som er normalt, sier han.

Lønnsomheten ryker

Dermed ryker også lønnsomheten for norsk laks i markeder som ligger langt unna. Han opplyser at 39 prosent av norsk lakseeksport foregår med fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Resten går med fly fra andre europeiske lufthavner.

– I en normalsituasjon kan norsk laks fraktes til Asia til en pris som er lavere enn selvkost. For flyselskapene er dette likevel attraktiv frakt å ta med på grunn av ubalanse i transportvolumene. Nå er alt dette snudd på hodet og fisken må i større grad dekke den reelle kostnaden av flyvningen, sier Langaas.

Foreløpig går trafikken med rene fraktfly tilnærmet som normalt. 

– Tirsdag forventer vi at både Qatar Cargo, Emirates Sky cargo, CAL, Turkish Cargo og Korean Cargo opererer fraktfly som normalt. Imidlertid forventer vi et bortfall av noe av denne kapasiteten hvis ikke markedet responderer positivt på høyere rater, sier han. 

sjømat
laks
Firda Seafood Group
ola braanaas
avinor
Nyheter
Sjømat
Luftfart
Børs