Atlantic Sapphire varslet to ganger om at de jobbet med å få lån og at de ville på børs

Oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire har to ganger varslet om lånefinansiering fra DNB. Selv om lånet ikke er på plass ennå.

MELDER HYPPIG: Finansdirektør Karl Øystein Øyehaug meldte at Atlantic Sapphire både at de var i langt fremskredende samtaler om lån og at de hadde inngått term sheet om lån selv om lånet fortsatt ikke var i boks. Foto: Ivan Kverme

Skal man sende børsmeldinger om at man kan få på plass en lånefinansiering? Ja, mener Merkur Market-noterte Atlantic Sapphire. De har gjort det ikke mindre enn to ganger.

Den 2. mars meldte selskapet at de var i «fremtredende diskusjoner» med en ledende finansinstitusjon om en finansiering på 210 millioner dollar. Finansieringen ville refinansiere eksisterende gjeld og finansiere fremtidig ekspansjon.

To meldinger om børsnotering

Atlantic Sapphire meldte at selskapet forventet å inngå avtale om finansieringen i nær fremtid, og at de da ville gi detaljert informasjon.

Samtidig meldte selskapet at de ville overføres fra Merkur Market til Oslo Børs innen utgangen av 2020.

Nesten to uker senere kom en ny melding om den samme finansieringen. Dog uten at finansieringen var i boks. Atlantic Sapphire meldte da at de hadde skrevet et «term sheet» med DNB for en finansiering på 210 millioner dollar.

Også i den andre meldingen varslet Atlantic Sapphire at de ville søke seg til Oslo Børs innen utgangen av 2020.

– Strenge regler

Fortsatt var ikke finansieringen i boks. For i meldingen fremgikk det at finansieringen var avhengig av ulike forhold, inkludert due diligence samt juridiske dokumentasjon.

– Man er enige om alle kommersielle betingelser og at alt er kredittbehandlet, godkjent og signert av DNB. Det som gjenstår er dermed kun formaliteter, i praksis er finansieringen ferdig, sier finansdirektør Karl Øystein Øyehaug til Finansavisen.

– Den første meldingen ble sendt siden selskapet ikke hadde grunn til å holde tilbake sensitiv informasjon om «advanced discussions» om finansiering, i tråd med lover og regler om innsideinformasjon.

Når det gjelder den andre meldingen vedrørende forhandlingene om lånet, sier han:

– Meldingen lørdag er en bekreftelse på signering av et bindende term sheet er fullført. Dette var ikke tilfellet da den første ble sendt ut. Det er strenge regler for håndtering av sensitiv informasjon, og disse reglene forholder vi som selskap oss naturligvis til, sier Øyehaug.