Mistanke om laksesykdom hos SalMar

Foto: NTB Scanpix

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36077 Mollvika i Harstad kommune i Troms og Finnmark fylke, ifølge en pressemelding fra Mattilsynet. Det er SalMar Farming og Stim som driver oppdrett av laks der.

SalMar varslet Mattilsynet om mistanken 13. mars. 

«Mistanken er basert på foreløpige resultat av PCR analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten i henhold til vedlegg 2 i lokal kontrollområdeforskrift. Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge neste uke», går det frem av pressemeldingen.

En kilometer unna ble det påvist ILA i november.