Ber om utvidet og økt kvotefleksibilitet

Fiskebåt ber regjeringen om å utvide og øke kvotefleksibiliteten på fartøysnivå.

VIL HA MER FLEKSIBILITET: Audun Maråk (t.h.), adm. direktør i  Fiskebåt. Her sammen med Geir Ove Ystmark (t.v.) fra Sjømat Norge og Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag. Foto: Eivind Yggeseth
Sjømat

Interesseorganisasjonen sendte på tirsdag et brev til Nærings- og fiskeridepartementet hvor de viser til et voksende problem med førstehåndsomsetningen av en rekke fiskearter. 

Spesielt krevende er det i ferskfiskmarkedet, hvor man forventer at problemene bare vil øke og forplante seg til flere områder hvis smitteverntiltakene globalt blir værende lenge. Fiskebåt er bekymret for at dette kan føre til et kraftig prisfall og avsetningsproblmer i både førstehånds- og sluttmarkedet. 

Løsningen slik Fiskebåt ser det, må bli å øke kvotefleksibiliteten på fartøysnivå. Med det mener de at det bør tillates 25 prosent kvotefleksibiliteten, slik at 25 prosent av fartøyets garanterte kvoter kan bli overført til 2021. 

– For å gi fartøyene økt fleksibilitet bør det vurderes å gi adgang til å benytte både kvotefleksordningen og slumpfiskeordningen innenfor samme reguleringsår. Fiskebåt viser til at det allerede er innført adgang til 10 prosent kvotefleksibilitet på fartøynivå i pelagisk sektor, men forutsetter at en slik ordning også blir gjort gjeldende for reke- og torskesektoren, skriver Fiskebåt i brevet til departementet. 

Fiskebåt

  • Er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for den havgående fiskeflåten.
  • Har i dag rundt 200 medlemsfartøy