Varsler ekstraordinære coronatiltak for sjømatnæringen

Logistikkutfordringer i flytrafikken til Asia og USA rammer sjømateksporten. Fiskeriministeren varsler tiltak for økning i biomassen så laksen kan stå lenger i sjøen. 

USIKKER TRANSPORT: Nærings- og fiskeridepartementet varsler coronatiltak etter frykt for at det kan oppstå forsinkelser i transporten for norsk laks etter logistikkutfordringer i flytrafikken til Asia og USA, og over land til markedene i Europa. Bildet er av laks fra SalMar som blir lastet ombord i SAS-fly fra tiden før coronakrisen satte flytrafikken på bakken. Foto: Iván Kverme

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vurderer løpende flere tiltak for sjømatnæringen etter coronautbruddet. Det går frem av en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet onsdag kveld.

– Sjømatproduksjon er en samfunnskritisk funksjon. Næringen bidrar til at folk har mat på bordet. Derfor har vi en tett og fortløpende dialog med næringen. Vi vurderer fortløpende tiltak for å møte utfordringer som kan oppstå i dagene, ukene eller månedene som kommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Dersom det skulle oppstå en situasjonen der oppdretterne ikke får slaktet fisken sin fordi slakte- eller transportkapasitet blir borte, så vil vi også vurdere å raskt gi oppdretterne midlertidig tillatelse til å øke maksimalt tillatt biomasse slik at laksen kan være lenger i sjøen
Odd Emil Ingebrigtsen, sjømat- og fiskeriminister
VARSLER TILTAK: Den nye fiskeri- og sjømatministeren Odd Emil Ingebrigtsen vurderer løpende flere tiltak for sjømatnæringen for å sikre at norsk lakseeksport kan skyves frem i tid etter at flyene ble satt på bakken. Foto: OED

Frykter transportforsinkelser

Nærings- og fiskeridepartementet ser nå på en rekke tiltak for å redusere konsekvensene corona-pandemien har for havbruksnæringen etter at markedene har blitt usikre og dette rammer eksporten av fersk fisk.

Etterspørselen synes så langt å være tilstede, ifølge fiskeri- og sjømatminister. Han ser imidlertid logistikkutfordringer i flytrafikken til Asia og USA, og frykter at det kan oppstå forsinkelser i transport over land til markedene i Europa.

– Dersom det skulle oppstå en situasjonen der oppdretterne ikke får slaktet fisken sin for eksempel fordi slakte- eller transportkapasitet blir borte, så vil vi også vurdere å raskt gi oppdretterne midlertidig tillatelse til å øke maksimalt tillatt biomasse. Dette vil innebære at de kan ha laksen stående lenger i sjøen. Hensikten er å ta vare på norsk mat, sier Ingebrigtsen.

Maksimalt tillatt biomasse (MTB) viser hvor mye fisk oppdretterne kan ha stående i sjøen til enhver tid.

Oppretter coronaforum

Fiskeri- og sjømatministeren opplyser i pressemeldingen at han ønsker å ha tett og god dialog med næringen. Derfor har han nå bedt Fiskeridirektoratet opprette et coronaforum, hvor næringen og myndighetene samles.

– Målet er at dette forumet raskt kan ta stilling til nye tiltak og eventuelle regelendringer. Det er viktig å peke på at våre etater allerede har alle muligheter til å gi dispensasjoner. Men et tiltak kan være å gi generelle dispensasjoner. Dette vil redusere omfanget av dispensasjonssøknader, som igjen vil gi mindre saksbehandling, sier Ingebrigtsen.

På hvitfisksiden har Nærings- og fiskeridepartementet hatt møter med Fiskebåt og Norges Fiskarlag. Departementet tar initiativ til faste møter med organisasjonene fremover på hvitfisksiden for å håndtere situasjonen fortløpende.

– Vi er løsningsorienterte. Riktig tiltak til riktig tid må være målet, sier Ingebrigtsen.

Lavere priser for lakseeksporten