Stengte restauranter gir hopp i onlinesalg av laks til sørkoreanere i hjemmekarantene

Coronaviruset påvirker eksporten av fersk hel laks, som viste et fall på 8 prosent i uke 12. Sjømatnæringen dreier eksporten mot bearbeidede produkter etter at restaurantsegmentet er stengt ned.

FERDIGE LAKSEPRODUKTER REDDER EKSPORTEN: Etter at restauranter globalt er stengt ned som følge av covid-19-pandemien, er etterspørselen etter ferdige lakseprodukter steget kraftig blant europeere og asiatere i hjemmekarantene. Foto: Eivind Yggeseth

Eksporten av laks omregnet i rund vekt hadde en nedgang på 3,6 prosent i forrige uke. For fersk hel laks var fallet på 8 prosent etter coronaviruset har stengt ned hele restaurantsegmentet (Horeca). Det er likevel lyspunkter - eksporten av fersk filet av laks økte med 28 prosent og for fryst filet var økningen på 17 prosent viser ferske tall fra Norges sjømatråd.

Svakt fall i Europa og Asia

Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, uttaler at sjømatnæringen er tilpasningsdyktig og dreier produksjonen over mot mer bearbeidede produkter for å møte etterspørselfallet i restaurantbransjen.

– Mens eksporten av fersk hel laks til EU falt med 6 prosent i uke 12, ser vi vekst på henholdsvis 16 og 63 prosent til Polen og Litauen. Dette er markeder som videreforedler mesteparten av laksen, hovedsakelig til røykte produkter, sier Aandahl.

Til tross for sterk nedgang i salget av laks til restaurantsegmentet i Asia, var eksporten av fersk hel laks i uke 12 nesten på samme nivå som samme uke i fjor. Reduksjonen i eksporten av fersk hel laks var cirka 3 prosent. 

– Dette skyldes i hovedsak sterk vekst i take away-segmentet og økt salg i dagligvarehandelen. 

Restauranter stengt ned

Det største markedet som er blitt revet borte for norsk laks etter coronavirusets herjinger, er  hele det globale restaurantsegmentet. Nedstengningen av spisesteder rammer enkeltaktører hardt og det er også stor usikkerhet knyttet til fremtidig etterspørsel og logistikk globalt.

– Spesielt utsatt er restaurantsegmentet , mens det rapporteres om en økning i dagligvare og matleveringstjenester til hjemmet som følge av utstrakt hjemmekarantene i flere berørte markeder, sier Aandahl.

Sterkt nettsalg i Sør-Korea

Til Kina, som var det første landet rammet av covid-19-pandemien, falt eksporten av hel laks med 17 prosent i forrige uke, mens eksporten til Sør-Korea økte med 53 prosent, sammenlignet med samme uke i fjor.

Sør-Korea, som i 2019 var det nest største laksemarkedet i Asia, har tatt i bruk onlineløsninger for salg av ferske lakseprodukter etter coronaviruset har ført til stengte restauranter, som tradisjonelt var den viktigste kanalen for norsk laks.

Gunvar Lenhard Wie, Sjømatrådets fiskeriutsending til Japan og Sør-Korea, ser økende etterspørselen etter laks for hjemmekonsum.

– For laks og makrell ser vi en endring i markedet hvor dagligvarehandelen tar en langt større del av salget.  I løpet av de første månedene av 2020 så vi en sterk økning av nettsalg av ferske lakseprodukter og fryst makrell.

– De største dagligvarekjedene rapporterer at salget av ferske matvarer online har alt fra doblet seg til firedoblet seg sammenliknet med samme periode i fjor, sier Wie.

Svak krone hjelper 

Aandahl ser endringer i forbrukeradferd og transportmønster  etter Covid-19-pandemien og frykter betydelig prisfall og økt usikkerhet i verdenshandelen.

– En svekket norsk krone bidrar til å dempe noe av effekten etter fall i etterspørselen. Norsk sjømateksport har over flere år vært hjulpet av en svak norsk krone, men de siste ukers oljeprisfall og kronesvekkelse er helt spesiell med en gjennomsnittlig svekkelse mot amerikanske dollar og euro på henholdsvis 27 og 22 prosent i uke 12, mot samme uke i fjor. 

– Selv om vi ser en prisvekst på flere produkter i norske kroner, er det et betydelig prisfall på de aller fleste produkter målt i amerikanske dollar og euro, sier Aandahl.