Vil utsette ny CO2-avgift

Usikkerhet blant redere gjør at Fiskebåt ber regjeringen utsette ny CO2-avgift.

VIL UTSETTE AVGIFT: Audun Marå og Fiskebåt. Her sammen med Geir Ove Ystmark (t.v.) fra Sjømat Norge og Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag. Foto: Eivind Yggeseth

I fjor vedtok Stortinget at det i løpet av 2020 skulle innføres en ny beregningsmodell for C02-avgift for fiskeflåten. Likevel er det mye som ikke har kommet på plass ennå, og det er fortsatt uavklart hvordan en ny ordning skal administreres. 

Og nå med coronautbruddet på toppen av det, mener arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt at det gir for mye usikkerhet for fiskebåtrederne. De vil derfor at regjeringen utsetter den nye ordningen for å beregne CO2-avgift for fiskeflåten til 2021, og heller videreføre 2019-ordningen for kompensasjon av CO2-avgift.

– En avklaring har blant annet betydning for deres mulighet for å fiske på arter med marginal lønnsomhet. En fortsatt uavklart situasjon har dessuten negativ likviditetseffekt, noe som er svært uheldig i dagens situasjon, står det i brevet som er signert Audun Maråk.