Lakseeksporten snudd på hodet

I det restauranter og hoteller stenger ned, må laks finne nye markeder. Økt salg gjennom butikker redder eksporten.

NORSK LAKS FLYS TIL ASIA: Det går fortsatt fly som frakter norsk laks til det asiatiske markedet, mens utfordringene er større med Trumps flyrestriksjoner til USA. Arkivfoto av laks fra Lerøy som lastes ombord i fly fra Korean Cargo på Oslo Lufthavn Gardermoen.  Foto: Iván Kverme
Sjømat

– Det er stor usikkerhet og en veldig turbulent periode. Konsumet vris fra måltider ute på restauranter til at alle spiser hjemme, og turistsektoren er revet bort globalt, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Sjømatrådet.

Strenge restriksjoner for å stoppe coronapandemien har ført til stengning av landegrenser og nedstengning av restaurantsegmentet. Fly for persontransport, som også er vanlig transportmiddel for laks, er satt på bakken.

Hjemmekonsumet av laks øker sterkt. Det veier en del opp for eksportfall av hel laks til restaurantmarkedet
Paul T. Aandahl, Sjømatrådet

Fungerer så langt

Aandahl sier det er vanskelig å spå hva som skjer fremover for eksport av laks globalt, men så langt er næringen lite påvirket av coronapandemien.

– Vi så under finanskrisen at laksekonsumet gikk opp til tross for at folk gikk mindre på restaurant, så det er vanskelig å gi noen estimater på hvordan etterspørselen vil utvikle seg globalt. 

TURBULENT TID: Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Sjømatrådet, analyserer statistikken for eksport av norsk laks fra hjemmekontoret, og konstaterer at norske oppdrettere er mildt rammet av coronaviruset, så langt. Foto: Privat

– Det er økte distribusjonskostnader i hovedsak mot flyfrakten, som er blitt betydelig dyrere og mer komplisert. Trailertransporten av matvarer får passere omtrent som normalt gjennom stengte landegrenser i Europa, sier sjømatanalytikeren. 

Produksjonen ved norske oppdrettsanlegg går som normalt, ifølge Aandahl.

– Det er ingen endringer i slakting av norsk laks på grunn av coronautbruddet, så langt.

Vridning mot bearbeidede

For norsk laks er bortfallet størst i det globale markedet for hoteller, restauranter og catering (HoReCa-markedet). Det har ført til et eksporten av hel laks falt med 8 prosent globalt ved siste måling i uke 12, mot tilsvarende uke året før. 

– Spesielt utsatt er restaurantsegmentet , mens det rapporteres om en økning i dagligvare og matleveringstjenester til hjemmet som følge av utstrakt hjemmekarantene i flere berørte markeder.

Vi så under finanskrisen at laksekonsumet gikk opp til tross for at folk gikk mindre på restaurant
Paul T. Aandahl, Sjømatrådet

Etterspørselen etter laks fra hjemmesittere bidro til at eksporten av fersk laksefilet steg med 28 prosent, mens frossen filet økte med 17 prosent i uke 12. Det bidro til at den totale eksporten av laks endte med en nedgang på 3,6 prosent, mot tilsvarende uke i fjor.

– Sjømatsektoren har med coronapandemien fått en vridning mot en større andel bearbeidede produkter av laks fra Norge som selges gjennom dagligvarehandelen til hjemmebruk, fastslår Aandahl.

Europa har omstilt seg

Til tross for at store markeder for norsk lakseeksport, som Frankrike, Spania og Italia, er nedstengt og hardt rammet av coronapandemien, falt eksporten av hel laks til EU kun med 6 prosent til 12.500 tonn den tredje uken i mars. Eksporten av fersk laksefilet økte derimot med 30 prosent, og totaleksporten til EU var derfor kun ned 3,5 prosent i perioden.

– Den store utfordringen i dag er at omtrent alt utekonsumet i Europa har falt helt bort. HoReCa-markedet utgjør minst 30 prosent av eksporten til Europa, sier Aandahl, og legger til: 

– Men hjemmekonsumet av laks øker sterkt. Det veier en del opp for eksportfall av hel laks.

I Europa er det under coronapandemien en vridning i eksporten av laks til markeder som videreforedler laksen til røykede produkter, som igjen eksporteres videre i markedet innad i Europa.

– Statistikken viser et eksporthopp for fersk hel laks til Litauen på hele 63 prosent, til 921 tonn, og til Polen på 16 prosent, til 3.176 tonn. 

– Polen og Litauen finner dermed veier for å møte etterspørselen etter ferdigprodukter til butikker etter at restaurantbransjen er stengt ned, sier Aandahl.

Godt onlinesalg i Asia 

Til Asia har det, ifølge sjømatanalytikeren, gått overraskende store volumer gitt utfordringene med flyfrakt. 2.468 tonn laks ble fløyet til asiatiske land i uke 12, en nedgang på kun 3 prosent mot tilsvarende uke i fjor. Kina er nest største marked i Asia med 450 tonn, og hadde en nedgang på 17 prosent i samme periode.

– Da coronautbruddet startet for fullt i Kina i januar, var det også kun en nedgang på 3 prosent i eksporten, sammenlignet med januar i fjor. Det overordnede bildet er det går mot en normalisering i Kina som marked, sier Aandahl.

Sør-Korea, som i 2019 var det nest største laksemarkedet i Asia, har tatt i bruk onlineløsninger for salg av ferske lakseprodukter etter at virusutbruddet har ført til stengte sushirestauranter. 

Onlinesalget av lakseprodukter har bidratt til at eksporten av norsk laks til Sør-Korea hoppet med 53 prosent den tredje uken i mars, etter at store dagligvarekjeder rapporterer at salget av ferske matvarer online har alt fra doblet til firedoblet seg.

Trumps flyforbud førte til at eksporten av fersk hel laks til USA falt med 89 prosent
Paul T. Aandahl, Sjømatrådet

Flyforbud rammer USA-markedet

12. mars innførte Trump forbud mot persontransport til USA, med unntak av Storbritannia. Flyforbudet gjorde det tilnærmet umulig å få transportert norsk laks til USA.

– Flyforbudet førte til at eksporten av fersk hel laks til USA falt med 89 prosent, mens eksport av fersk hel filet ble opprettholdt på normale nivåer i uke 12.

– Med økte fraktpriser på flytransport lønner det seg mer enn før å sende ferdig bearbeidede produkter som fersk filet fra Norge til USA, sier Aandahl.