Lakseeksporten øker til EU tross coronakrise

Total eksport av norsk laks til EU har økt – til tross for at coronaviruset har herjet kontinentet i mars måned.

INGEN CORONAKRAKK: Lakseoppdrett i Norge går som normalt og oppdrettsnæringen er så langt ikke preget av coronapandemien og lockdown i multimilliardmarkedet Europa. Foto: Norway Royal Salmon
Sjømat

– De første tre ukene av mars har vært brutale i Italia. Landet har vært helt stengt ned for å hindre spredningen av coronaviruset. Sushirestauranter har drevet en stor del av veksten for laks i Italia, men nå som restauranter er stengt har volumene falt opp mot 69 prosent på det meste i uke 12, sier Trym Eidem Gundersen, Sjømatrådets fiskeriutsending i Italia, og legger til: 

– I forrige uke så vi heldigvis et langt mindre fall i volumene.

Eksportvekst til EU

Coronapandemiens episenter har i mars måned forflyttet seg fra Asia til Europa  som er norsk sjømatnærings viktigste og største laksemarked. 

Multimilliardmarkedet for norsk laks i Europa vokste til 50,7 milliarder kroner og 826.000 tonn i 2019. Til sammenligning var det globale eksportmarkedet for norsk laks på 72,5 milliarder kroner og 1,12 millioner tonn i fjor. 

De største markedene i Europa for norsk laks er Polen, Frankrike, Spania og Italia. Norsk laks som vanligvis transporteres med passasjerfly har likevel kommet frem med trailertransport til de hardest rammede landene i Europa. 

Utfordringen for laks er portforbudet og strengere regler enn en del andre markeder. I Italia må man ha et helt nødvendig ærend for å få lov til å gå ut
Trym Eidem Gundersen, Sjømatrådet

Fersk statistikk Finansavisen har fått tilgang til, viser at samtidig som coronapandemiens herjinger har gitt et stupbratt fall i europeisk økonomi, øker eksporten av norsk laks til EU de fire første ukene i mars måned. 

Tall fra Norges sjømatråd viser at laksevolumene fra Norge til EU i perioden økte med 4 prosent sammenlignet med de samme ukene i 2018 – som for øvrig var et rekordår for eksport av norsk laks. Lakseprisen er imidlertid i snitt 8 prosent lavere enn i tilsvarende fire uker i 2019, og verdiene øker derfor ikke på linje med volumene.

Bearbeidede produkter som fersk og fryst laksefilet, som selges i dagligvarebutikker, har fått et kraftig oppsving etter at restauranter er stengt over hele Europa. Volumet av lakseprodukter til hjemmekonsum har vokst med 14 prosent og prisene med 1 prosent, sammenlignet med mars i fjor. 

Polen er største marked for norsk laks i EU og økte volumene med 12 prosent de fire første ukene av mars. Landet har under coronapandemien tatt inn store volum med hel laks og videreforedlet for å møte etterspørselen etter ferdigprodukter i butikker over hele Europa etter at restaurantbransjen er stengt ned. 

Portforbudet hindrer italienere

Ser man samlet på de fire første ukene i mars har eksporten av norsk laks til Italia falt bratte 45 prosent mens landet har hatt de strengeste tiltakene for nedstengning av samfunnet for å stoppe virusspredningen. 

Fiskeriutsending Eidem Gundersen har fast base i Italia, men har flyttet midlertidig tilbake til Norge etter den dramatiske virusutviklingen i landet. 

– Utfordringen for laks er portforbudet og strengere regler enn en del andre markeder. I Italia må man ha et helt nødvendig ærend for å få lov til å gå ut, så dagligvarekjøpene blir sjeldnere.

FRA ITALIA TIL NORGE: – Det er lys i tunnelen med tanke på den alvorlige situasjonen for covid-19 i Italia, og vi forbereder oss mot en normalisering, sier Trym Eidem Gundersen, Sjømatrådets fiskeriutsending i Italia, fra hjemmekontor i Norge. Foto: Privat

– Med portforbudet går salget av fersk laks ned fordi sushi har en holdbarhet på 1–2 dager i dagligvarehandelen, men salg av andre lakseprodukter til hjemmekonsum tar igjen noe av fallet, forklarer Gundersen.

Eksportvolumene av norsk laks til Italia falt med 69 prosent i uke 12. Ferske tall for forrige uke (uke 13) viste at fallet var redusert til en nedgang på 45 prosent. Samtidig har lakseprisen falt kraftig under coronakrisen, og i Italia falt lakseprisen med 13 kroner til 53,28 kroner i forrige uke. Prisen er 19 prosent lavere enn i samme uke i 2019. 

– Det er fortsatt en reduksjon i lakseeksporten til Italia sammenlignet med i fjor, men i forrige uke var fallet mindre enn uken før. Det var som ventet ettersom flere av kjedene er i gang med markedsføring av norsk laks frem mot påske.

Eksportfall til Spania

Bjørn-Erik Stabell, Sjømatrådets utsending i Spania, jobber fra hjemmekontor i Madrid etter at landet ble stengt ned 14. mars.

Det vil merkes godt at 85 millioner turister etter hvert uteblir fra Spania
Bjørn-Erik Stabell, Sjømatrådet

Han sier at enn så lenge går transporten av norsk laks inn i landet og videre ut i butikker.

– Men med smittetrykket i samfunnet kan tilgjengeligheten endres raskt, men regjeringen har vært tydelige på at matvareflyt skal prioriteres, sier Stabell.

HJEMMEKONTOR I MADRID: Bjørn-Erik Stabell, Sjømatrådets fiskeriutsending i Spania. Foto: Norges sjømatråd / Maria Gonzalez

Eksporten av norsk laks til Spania økte de to første ukene av mars, flatet så ut i uke 12, og falt i forrige uke, på linje med eskaleringen av coronapandemien i landet. 

– Det vil merkes godt at 85 millioner turister etter hvert uteblir, men med 47 millioner spanjoler som spiser hjemme vil det fortsatt være god etterspørsel etter laks, fastslår Stabell.

Usikkerhet i Frankrike

Frankrike var det tredje største markedet for norsk sjømat i 2019. Tidspunktet for nedstengningen av landet for to uker siden reflekterer utviklingen i eksportvolumene av norsk laks. 

HJEMMEKONTOR I PARIS: Trine Horne (fremst), Sjømatrådets utsending i Frankrike, uttaler at hjemmekonsumet av laks øker, men at det er knyttet stor usikkerhet til etterspørselen fremover. Foto: Sjømatrådet

– Eksporten økte de to første ukene i mars, men siden viser tallene en nedgang, sier Trine Horne, Sjømatrådets fiskeriutsending i Frankrike. 

Ferske tall viser at i forrige uke falt eksportvolumet for hel laks med 31 prosent, mens bearbeidede lakseprodukter falt med hele 58 prosent. 

Eksport av norsk laks til EU i mars måned under coronapandemien (uke 10-13) 2019201920202020Endring 2020/2019Endring 2020/2019
Eksport av norsk laks til EU-landLakseprodukterVolum i tonnPris kg/krVolum i tonnPris kg/krVolumendringPrisendring
EUFersk hel laks49.91367,7052 15162,474%−8%
EUBearbeidet/fersk og fryst filet5.05694,945 76296,2914%1%
FrankrikeFersk hel laks6.17168,845.56165,76−10%−4%
FrankrikeBearbeidet/fersk og fryst filet596103,26526102,16−12%−1%
SpaniaFersk hel laks4.47168,555 00863,2612%−8%
SpaniaBearbeidet/fersk og fryst filet169109,07132103,28−22%−5%
PolenFersk hel laks9.66864,9610 78658,6812%−10%
PolenBearbeidet/fersk og fryst filet

41877,24

ItaliaFersk hel laks4.42671,512 42262,80−45%−12%

* Italia oppgir ikke tall for bearbeidet/fersk og fryst filet.

Kilde: Norges sjømatråd