Påskesmell for norsk laks

Ferdigpakkede og fryste produkter vokser, mens restaurantsegmentet er i fritt fall. Coronapandemien fører til store endringer i forbrukeradferd for norsk sjømat.

MINDRE ETTERSPØRSEL: En svekket norsk krone bidrar til å dempe noe av effekten knyttet til lavere etterspørsel. Foto: NTB Scanpix
Sjømat

Det ble totalt en nedgang på 4 prosent for eksport av fersk hel laks i påskeuken sammenlignet med året før. Mens salget gikk opp i Spania, Storbritannia og Tyskland, stupte salget Frankrike og spesielt Italia (ned 49 prosent). 

Spansk favoritt

Til tross for alle restriksjonene som har blitt satt i kraft for å bekjempe covid-19, økte salget i Spania med 16 prosent i forrige uke. 

– Laks er favorittfisken til spanjolene og vi ser en dreining til økt hjemmekonsum som langt på vei har kompensert for bortfallet av restaurantmarkedet i Spania, sier Bjørn Erik Stabell, Sjømatrådets fiskeriutsending til Spania. 

I Asia ble den totale eksporten av fersk hel laks lik påskeuken i fjor. Sør-Korea importerte 21 prosent mindre, mens det ble eksportert 623 tonn med fersk hel laks til Kina i påskeuken. Det tilsvarer en økning på 149 prosent sammenlignet med påskeuken året før. Hong Kong og Taiwan kunne også vise til sterk vekst, på henholdsvis 36 og 75 prosent.

Selv om eksporten av fersk hel laks falt ned til til 11.993 tonn i påskeuken i år, økte eksporten av frossen filet med 123 prosent til 1.027 tonn.

Den gjennomsnittlige eksportprisen for fersk hel laks var på 59,40 kroner i uke 15. Det er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med året før. Målt i euro er prisfallet på 33 prosent. 

Mer populær

En fisk som er i ferd med å vokse i popularitet er torsken. Eksporten av fersk torsk økte med 56 prosent i påsken sammenlignet med påskeuken i fjor. Til sammen ble det eksportert 1.033 tonn med fersk torsk. Ifølge sjømatanalytiker i Norsk sjømatråd, Ingrid Kristine Pettersen, skyldes veksten i stor grad godt vær og gode leveranser gjennom uken. 

 I tillegg til Danmark som er et tradisjonelt omlastingsmarked, ser vi en vekst til videreforedlingsmarkedene Nederland og Polen, sier Pettersen.

For skrei var det vekst på 11 prosent i forrige uke, mens eksporten av klippfisk og saltfisk også fortsatte veksten, målt opp mot påskeuken året før. 

– Vi ser en fortsatt prisvekst for de fleste produktene målt i norske kroner, men det er et betydelig prisfall målt i euro spesielt for ferske produkter sammenlignet med påskeuken i fjor. De konvensjonelle produktene som klippfisk og saltfisk holder fortsatt høyt prisnivå også målt i andre valutaer, sier Pettersen.

laks
sjømateksport
torsk
laksemarked