ILA-funn ved Lerøy-anlegg

Påvist infeksiøs lakseanemi ved Skorpo i Bjørnafjorden. 

PÅVIST: Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Lerøy-anlegg.  Foto: NTB Scanpix
Sjømat

Mattilsynet har man dag sendt ut en melding om at det er påvist infeksiøs lakseanemi ved Skorpo i Bjørnafjorden, melder TDN Direkt. 

Anlegget i Vestland fylke driftes av Lerøy Seafood Groups Vest AS/ Sjøtroll Havbruk AS.

Mattilsynet har hatt mistanke om ILA ved anlegget siden 16. april.

Lerøy opplyser til TDN Direkt at uavhengig av utfall av verfiserende prøver, så var fisken slakteklar og utslakting er igangsatt. 

lerøy
lerøy seafood
Nyheter
Sjømat
Børs