Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets spår lav laksepris neste år

Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets mener det vil ta lang tid før lakseprisen normaliserer seg. Til neste år estimerer han en pris på 51 kroner pr. kilo.

PESSIMIST: Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets tror at det vil ta tid før lakseprisen normaliserer seg etter coronaviruset. Han forventer en gjennomsnittlig laksepris på 51 kroner pr. kilo i 2021. Foto: Iván Kverme
Sjømat

Ifølge sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Market er lakseprisen på i overkant av 50 kroner pr. kilo nå, mens gjennomsnittsprisen i første kvartal var på 68 kroner.

– I norske kroner er lakseprisen kraftig ned i kjølvannet av coronakrisen og det på tross av at kronen har svekket seg mye i samme periode. I euro er prisfallet enda større, sier han.

Sjømatanalytikeren trekker frem at rundt 40 prosent av det globale markedet for laks ble borte over natten, og sikter til det såkalte horeca-markedet, som omfatter blant andre hotell og restauranter.

– Inn i andre kvartal er det ingen tegn til bedring. Flytrafikken står fortatt på bakken i stor grad, og turisme er ikke-eksisterende. For å få bukt på utfordringene knyttet til etterspørselen må man greie å flytte volumene over i butikk, sier Giskeødegård.

Under 50

Han synes det er gledelig å se at overraskende store volumer er blitt flyttet over til supermarkedene.

– Men det sterke prisfallet viser at dette ikke fullt ut har kompensert for bortfallet av horeca-markedet. I andre kvartal kommer slaktevolumene til å gå opp siden det blir varmere i sjøen, fisken spiser mer og dermed øker produksjonen og mer fisk som skal ut i markedet, sier analytikeren, og legger til:

– Hvis ikke etterspørselen bedrer seg vil prispresset fortsette. Vi forventer lave priser i andre kvartal med en gjennomsnittlig pris på godt under 50 kroner pr. kilo.

Nordea Markets-analytikeren advarer mot at lave priser til oppdretterne vil føre til lavere pris i butikk.

– Når prisen først er senket i butikk vil det ta tid å få den opp i et normalisert marked, sier han.

Stor lageroppbygging

Ifølge Giskeødegård har coronakrisen medført at mange oppdrettere har valgt å ta opp mindre kvanta fisk av sjøen på grunn av markedsforholdene.

– Vi må anta at det bygges opp biomasse i sjøen. Samtidig vet vi at den største fisken som vanligvis går til Asia og restaurantmarkedet over hele verden til en viss grad er fryst ned, noe som vil føre til lageroppbygging, sier analytikeren.

Han trekker også frem at det er betydelige fryselagre i Chile, som ble bygd opp før coronakrisen kom.

– Derfor forventer vi at det kommer til å bygges opp med fisk både i sjø og på land. På et eller annet tidspunkt skal denne fisken ut i markedet og det vil forsinke en prisoppgang, sier sjømatanalytikeren.

Lave priser

I motsetning til mange av sine kolleger rundt omkring i byens meglerhus, tror Giskeødegård det vil ta lengre tid før lakseprisen normaliserer seg. Grunnleggende er han likevel positiv til laks på lang sikt.

– Vi forventer lave priser gjennom nesten hele 2021. Så tror vi det vil komme en på gradvis normalisering mot slutten av 2021, som vil fortsette inn i 2022 og 2023, sier Nordea Markets-analytikeren.

Han estimerer at den gjennomsnittlige lakseprisen vil være på 51 kroner pr. kilo i 2021, 55 kroner pr. kilo i 2022 og 58 kroner pr. kilo året etter.

– Derfor nedgraderte vi hele laksesektoren i starten av april, hvor tre av aksjene vi dekker har salgsanbefaling, mens resten står på «hold», sier Giskeødegård.

kolbjørn giskeødegård
nordea markets
laks
laksepris