Luselønn til SalMars konsernsjef Gustav Witzøe

Konsernsjef og gründer Gustav Witzøe i SalMar er nøktern, og fjor fikk han en lønnsinntekt på 1,1 millioner kroner fra oppdrettselskapet.

NØKTERN: Konsernsjef Gustav Witzøe fikk en lønn på 1,1 million kroner fra SalMar i fjor, som er på tilsvarende nivå som i 2018. Foto: Iván Kverme
Sjømat

Gustav Witzøe har bygget opp SalMar til å bli en av verdens største lakseoppdrettere og har skapt en formue på 30 milliarder kroner ifølge tidsskriftet Kapital. Verdiene er nå riktignok overført til sønnen Gustav Magnar Witzøe, men det er fortsatt senior som sitter på kontrollen.

I fjor høst tok han over som konsernsjef i SalMar, etter Olav-Andreas Ervik. Witzøe jobbet tidligere som konserndirektør for strategiske prosjekter i oppdrettselskapet.

Årsrapporten for 2019 viser at gründeren ikke tar ut mer lønn enn nødvendig. I fjor hadde Witzøe en lønn på snaut 1,1 millioner kroner, som er på samme nivå som året før.

Sett i sammenheng med at Witzøe-familien eier over 52 prosent av aksjene i SalMar, blir lønnsinntekten bare en dråpe i havet.

Mange utskiftninger

Tidligere konsernsjef Olav-Andreas Ervik hadde en grunnlønn på tre millioner kroner i fjor. Han fikk en bonus på 750.000 kroner og snaut 1,9 millioner kroner i aksjebasert avlønning. Det gir en samlet kompensasjon på i overkant 5,6 millioner kroner.

Trond Tuvstein var finansdirektør frem til månedsskiftet juni/juli og innkasserte en lønn på tre millioner kroner. Han ble erstattet av Trine Sæther Romuld, som fikk en samlet kompensasjon på i overkant av to millioner kroner, hvorav bonusen utgjorde 807.000 kroner.

Oppdrettsdirektør Roger Bekken fikk utbetalt rundt 4,1 millioner kroner, mens salgsdirektør Frode Arntsen hadde en avlønning på 3,8 millioner kroner.

gustav witzøe
salmar