Lerøy og Austevoll nedjusterer utbytte

Sjømatselskapene reduserer.

KUTTER: Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy. Foto: Eivind Yggeseth
Sjømat

Styrene i Lerøy Seafood Group og Auestvoll Seafood, som er største eier i Lerøy, har begge i dag vedtatt å redusere utbytte i sine styremøter, ifølge børsmeldinger.

Lerøy nedjusterer utbytte per aksje fra 2,30 kr per aksje til 1,50 kr per aksje. Styret vil utbetale 0,80 kr per i aksje innen utgangen av inneværende år. I fjor var utbyttet på 2 kr per aksje. 

Forventning til inntjening første kvartal 2020 opprettholdes, men advarer om at inntjeningen for resten av året kan bli svakere enn i 2019.

Austevoll reduserer sitt utbytte fra 4,50 kr per aksje til 2,50 kr per aksje. Styret vil utbetale 2 kroner per aksje i løpet av inneværende år. I fjor var utbyttet på 3,50 kr per aksje.

«Den globale pandemien, Covid-19, har økt usikkerheten og vesentlig redusert forutsigbarheten i den globale økonomien. Med bakgrunn i dette har styret justert sitt forslag til disponering av resultatet for år 2019», heter det i børsmeldingen.

lerøy
austevoll
utbytte