Rammet av produksjonsstans, brann og pandemi

Rensefiskgründer Robert Robertsen spådde omsetning i hundremillionersklassen, men ble rammet av det ene uhellet etter det andre.

MYE GIKK SKEIS: – Jeg burde ha sjekket med myndighetene angående kontrollen på oksygen. Jeg trodde løsningen allerede fantes, sier Robert Robertsen. Til venstre samboer og kompanjong Elisabeth Meyer. Foto: Anders Horntvedt
Sjømat

Gründer Robert Robertsen (51) og selskapet Lipfish bygget seg opp på kjøp og salg av rensefisk til havbruksnæringen. Planene for å ekspandere businessen var store, men det seneste året har det ene problemet avløst det andre for gründeren.

11. mars, dagen før skolene ble stengt i Norge, ble det åpnet konkurs i Lipfish-boet ved Nord-Troms tingrett.

Siden da er det kommet inn 3,2 millioner i krav. På aktiva-siden forventer boet et overskudd på 100.000 til 150.000 kroner ved salg av en bobil som har tilhørt selskapet. Bilen ble brukt som følgebil ved frakt av fisk.

Problemer ved produksjonsstopp

«Styreleder opplyser at årsaken til avvikling og oppbud i selskapet var problemer ved produksjonsstopp av rensefisk og stans i inntektene som følge av coronaepidemien», skriver bostyrer Ingar Nordmo Olsen ved advokatfirmaet Justitia etter å ha snakket med Robertsen.

BOSTYRER: Ingar Nordmo Olsen. Foto: Justitia

Selskapet har siden 2010 drevet med kjøp og salg av rensefisk til oppdrettsnæringen, og vokste bra i flere år.

Leppefisken, som er én av flere typer rensefisken, som brukes ved lusebehandling av oppdrettslaks. Fisken spiser nemlig lus som setter seg på laksen, og en sentral del av bedriften virksomhet var å frakte fisken fra A til B.

Skulle investere 20 millioner

Våren 2018 fortalte Robertsen til Finansavisen at han var kommet i kontakt med et australsk firma som selger spesialutstyr for transport av levende fisk under merkenavnet Fish-Pac.

Da kom Robertsen på at han kunne vri litt på forretningsmodellen, og han sikret seg rettighetene til å formidle Fish-Pac i Europa.

– Dette blir neste skritt for norsk oppdrettsnæring. Det vil revolusjonere transportmarkedet for levende fisk, uttalte han til Finansavisen i juli 2018.

Planen var å investere 20 millioner kroner i tanker fra i løpet av høsten 2018 og første halvår 2019.

– Dette kan gjerne ta ett til to år, men i løpet av fem år tror vi omsetningen vil ligge på flere hundre millioner, sa han til Finansavisen.

Bommet på oksygenkontroll

I den midlertidige innberetningen nevner bostyrer at selskapet ved konkursåpning hadde en leasingavtale på transporttanker med tilhørende utstyr.

Men det gullkantede agenturet gikk ikke helt som det skulle. Fra 2017 til 2018 forsvant 90 prosent av inntektene.

Lipfish

(Mill. kr)20182017
Driftsinntekter1,212,6
Driftsresultat−1,50,3
Resultat før skatt−1,60,3
Årsresultat−1,50,2

Coronapandemi og produksjonsstopp blir oppgitt som de umiddelbare årsaken til oppbudet, men det er ikke den eneste ulykken Robertsen er blitt rammet av.

I innberetningen står det at selskapets løsøre brant opp rett forut for konkursen. Ettersom Robertsen drev firmaet sammen med samboer og kompanjong Elisabeth Meyer (47), innebærer det at det brant i parets enebolig.

Ifølge Robertsen skyldes konkursen sykdom og dødelighet i rognkjeksanlegget bedriften hadde salgsavtale med. 

Han hevder at kreditorene har fått dekket mesteparten av kravene. 

– Det var noen småbeløp, men ellers var det ikke mye som ikke var betalt, så dette må være en av de ryddigste og bedre konkursene å være bobestyrer i, påstår Robertsen.

BRANT NED: Denne bygningen i Tromsø var både bolig og forretningsadresse for Lipfish. Foto: Anders Horntvedt

– Det medførte at inntjeningen ble null. Videre ble ikke tankene våre godkjent av Mattilsynet. Det medførte store kostnader. I tillegg kom coronaviruset, som vi merket før den kom til Norge. Vi hadde avtale om produkter vi skulle eksportere, sier Robertsen.

Han innrømmer at han gjorde en dårlig transaksjon da han kjøpte tankene. 

– Jeg burde ha sjekket med myndighetene angående kontrollen på oksygen. Jeg trodde løsningen allerede fantes, og måtte derfor bruke to år på og utvikle en teknisk installasjon selv.

– Er du ferdig i business nå?

– Nei, jeg har planer om å utvikle fantastiske ting for sjømatnæringen. Vi har et gjenfangstsystem av rensefisk i markedet som er laget fra krav Mattilsynet har satt for miljøvennlig gjenfangst av rognkjeks. 

14. mars registrerte Robertsen selskapet Lipfish International i Brønnøysund. Selskapet har 30.000 kroner i aksjekapital og ham selv som styreleder og eneste aksjonær.

Tanken er at rognkjeksen skal gjenbrukes ved at den skal eksporteres og konsumeres av asiatiske forbrukere.