Rekordtall på driften – bunnlinjen halvert

Høyere priser og slaktevolum ga inntektene til SalMar et løft i første kvartal.

LEGGER FREM TALL: Konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar. Foto: Iván Kverme
Sjømat

SalMar fikk i første kvartal et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 1,1 milliarder kroner, opp fra 0,8 milliarder kroner i samme periode året før.

Analytikerne hadde på forhånd spådd et operasjonelt driftsresultat på 1 milliard kroner.

Også inntektene overgikk analytikernes spådommer, og endte på 3,6 milliarder kroner. Det er en økning på 22 prosent sammenlignet med første kvartal 2019, og bedre enn enn ekspertenes forventninger om en omsetning på 3,2 milliarder.

SalMar slaktet i løpet av kvartalet 40.000 tonn, opp fra 35.500 tonn i tilsvarende periode i fjor. Det operasjonelle driftsresultatet pr. kilo endte på 26,61 kroner, sammenlignet med 22,71 kroner pr. kilo i samme periode i fjor.

Forventninger

SalMar trekker også frem at coronapandemien har medført økt usikkerthet, og endringer i forbrukeradferd og transportmønster påvirker flere markeder. Selskapet påpeker at de vurderer løpende tiltak for å optimalisere produksjon.

«Til tross for usikkerheten, har SalMar stor tro på videre vekst i havbruksnæringen. Selskapet viderefører derfor sine investeringsprosjekter som planlagt, inkludert bygging av videreforedlingsanlegget InnovaNor og smoltanlegget på Senja», heter det i meldingen.

SalMar opprettholder sine forventningene om et slaktevolum på 152.000 tonn i Norge, hvorav 103.000 tonn i region Midt-Norge og 49.000 tonn i region Nord-Norge, samt 12.000 tonn på Island.

SalMar

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter3.625,62.963,4
Operasjonelt driftsresultat1.065,0806,2
Resultat før skatt394,6851,4
Resultat etter skatt303,7712,3

SalMar

  • Oppdrettskonsern med hovedkontor på Frøya i Sør-Trønderlag. 
  • Driver med oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved Frøya og Aukra. 
  • Konsernsjef er Gustav Witzøe. 
  • Største aksjonær er Gunnar Witzøe og sønn Gustav Magnar Witzøe gjennom Kverva Industrier.
salmar