Tidenes beste SalMar-resultat

Selv ikke coronaviruset greier å stoppe Gustav Witzøe og SalMar. I første kvartal leverte oppdrettselskapet et rekordhøyt driftsresultat på over én milliard kroner.

SUKSESSOPPSKRIFT: SalMar-sjef Gustav Witzøe trekker frem at god biologi og effektiv drift er årsaken til de sterke resultatene. Foto: Iván Kverme
Sjømat

Da Lerøy Seafood skuffet markedet i forrige uke med svært svake resultater i Nord-Norge, ble SalMar-aksjen dratt med ned og de tre påfølgende dagene var kursnedgangen på rundt 4 prosent.

Men det er stor forskjell på SalMar og Lerøy Seafood. Førstnevnte er kjent for å være best i klassen, mens Lerøy Seafood er et «turnaround case», som analytikerne liker å definere det som.

Og i første kvartal viste nettopp SalMar hvorfor selskapet tilhører Champions League innen oppdrett. Gustav Witzøes lakseimperium fikk sitt høyeste operasjonelle driftsresultat noensinne på 1.065 millioner kroner, som var 29 millioner kroner over analytikernes forventning.

Biomassejusteringer gjorde at resultat før skatt kom inn på 395 millioner kroner, ned fra 851 millioner kroner i fjor.

– Dette er et resultatet av langsiktig, strategisk operasjonelt og målrettet arbeid over tid, og ikke noe skippertak. Arbeidet har gitt avkastning i dette kvartalet og det vil også gi avkastning fremover. God biologi med effektiv drift gir gode økonomiske resultater, sier konsernsjef og gründer Gustav Witzøe i SalMar.

Kvartalsrapporten ble tatt svært godt i mot av investorene og aksjen endte opp 8 prosent til 442,8 kroner.

Midt-Norge drar lasset

Det var spesielt virksomheten i Midt-Norge som utmerket seg i første kvartal med et driftsresultat pr. kilo på 33,50 kroner, opp fra 25,91 kroner i fjor.

Ifølge konsernsjefen bidro en jevnere fordeling av slaktevolumet og økte spotpriser til en betydelig bedre prisoppnåelsen enn i forrige kvartal.

I andre kvartal vil det bli slaktet mer fisk fra en generasjon som har vist bedre biologiske prestasjoner. Derfor forventer SalMar lavere kostnader og et noe høyere slaktevolum i Midt-Norge.

SalMar

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter3.625,62.963,4
Operasjonelt driftsresultat1.065,0806,2
Resultat før skatt394,6851,4
Driftsresultat pr. kilo26,6122,71
Slaktevolum (i tonn)40.00035.500

Virksomheten i Nord-Norge fikk et driftsresultat pr. kilo på 28,68 kroner, opp fra 23,05 kroner i samme periode i fjor. 

Det er milevis bedre lønnsomhet enn de andre oppdretterne, som har rapportert en margin på mellom 4 og 17 kroner fra samme region. Likevel skriver SalMar at resultatet er påvirket av høyere slaktekostnader fra lokaliteter rammet av ILA-virus. 

Dette ble imidlertid oppveid av kostnadsforbedringer og god prisoppnåelse på laksen. Lokalitetene som har vært berørt av ILA er nå tømt og SalMar forventer både lavere kostnader og slaktevolum i andre kvartal.

Gjentar guidingen

SalMar gjentar at de venter et totalt slaktevolum på 152.000 tonn i Norge i år og 12.000 tonn på Island (Arnarlax). 

Av det som skal slaktes i Norge skal 103.000 tonn komme fra Midt-Norge, mens resten av volumet skal slaktes i Nord-Norge.

– Hvordan ser utsiktene ut?

– Vi forventer fortsatt moderat tilbudsvekst i 2020, men coronaviruset har ført til økt markedsusikkerhet. SalMar er godt posisjonert til å håndtere et krevende marked med sterk operasjonell og finansiell fleksibilitet. Vi har et optimistisk syn på utviklingen fremover, med god biologisk status i alle våre regioner, sier Witzøe.

– Hvordan tror du lakseprisen vil bevege seg på lang sikt?

– Det er vanskelig å spå hva lakseprisen vil være på lang sikt, men en stadig voksende verdensbefolkning trenger mat. Trygge, sunne og bærekraftige proteiner som laks vil fortsatt være meget viktig i årene fremover. Mat går ikke av moten, sier konsernsjefen.

Investerer fortsatt

Ved utgangen av første kvartal hadde SalMar netto rentebærende gjeld på 0,55 ganger EBITDA. 

Oppdrettselskapet skriver i kvartalsrapporten at det viderefører sine investeringsprosjekter, som blant annet omfatter bygging av videreforedlingsanlegget InnovaNor og smoltanlegg på Senja.

– I den krevende perioden med coronavirus er det viktig med finansiell fleksibilitet slik at vi kan være opportunistiske og gjennomføre alle de strategiske grepene vi måtte ønske, sier Witzøe.

I februar kjøpte SalMar 682 tonn med kapasitet for 106,4 millioner kroner under fastprisauksjonen.

– Vi er innstilt på å være med i auksjonen av trafikklysvekst som er planlagt i august, så lenge det foregår på kommersielt akseptable vilkår, sier han. 

salmar
gustav witzøe