Mistenker virusutbrudd hos lakseoppdretter

VIRUSUTBRUDD? Mattilsynet har fått tips om mulig Infeksiøs lakseanemi i Sørreisa. Her fra et helt annet anlegg i Sognefjorden. Foto: Anders Horntvedt
Sjømat

Man frykter det er Infeksiøs lakseanemi (Ila) ved Salaks sjølokalitet 31738 Bjørga i Sørreisa kommune i landets nordligste fylke. Ifølge TDN Direkt fikk Mattilsynet et varsel om mistanke om Ila fra Marin Helse. 

Det planlegges for øyeblikket en snarlig inspeksjon, med påfølgende prøver til Veterinærinstituttet for å slå fast med sikkerhet at det er Ila. 

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks, men er helt ufarlig for mennesker.
  • Siden ILA er en alvorlig smittsom sykdom, har Mattilsynet utarbeidet bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra det øyeblikk mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over ikke-eksotiske sykdommer.
  • Ved utbrudd av ILA blir det ofte opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. 
KILDE: MATTILSYNET
ila
infeksiøs lakseanemi
laks
sjømat
mattilsynet
veterinærinstituttet