SalMar-sjef Gustav Witzøe fnyser av regjeringens «lakseskatt»

– Det er ingen grunn til å juble over at en konkurranseutsatt næring blir påført en halv milliard kroner i ekstra skatt som hovedstadens næringsliv slipper, sier Gustav Witzøe.

KRITISK: Gründer og konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar mener beskatningen av oppdrettsnæringen bygger på en stor misforståelse. Foto: Iván Kverme
Sjømat

Tirsdag i forrige uke ble det kjent at Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsskatt på laks, ørret og regnbueørret på 40 øre pr. kilo produsert fisk fra nyttår.

– Det er ingen grunn til å juble over at en konkurranseutsatt næring blir påført en halv milliard kroner i ekstra skatt som hovedstadens næringsliv slipper. Det er likevel en lettelse at regjeringen har lagt grunnrenteskatt til side og fulgt anbefalingen fra et samstemt norsk næringsliv, sier Gustav Witzøe, og legger til:

– Nå blir det avgjørende for næringen at et bredt flertall på Stortinget kan gi klare forsikringer om at de 40 ørene pr. kilo står fast, slik at næringen slipper å bli kasteball i årlige budsjettvedtak.

– En misforståelse

Hvis det blir tilfellet tror Witzøe at investeringer og arbeidsplasser langs Norskekysten blir flyttet til andre land med større forutsigbarhet.

– Så vidt jeg vet har ingen andre land ekstra grunnrenteskatt på sin matvareproduksjon, hverken til lands eller til vanns. Debatten rundt grunnrenteskatt bygger på en misforståelse om at Norskekysten er så enestående og at laksen er særnorsk, sier han.

– Allerede nå produseres halvparten av all atlantisk laks i en rekke andre land. Dessuten investeres det milliarder av kroner i landbasert oppdrett, blant annet i USA. Lykkes den satsingen er det ikke lenger geografiske begrensninger, mens Norge fortsatt har store avstander til sine markeder.

Ingen varig superprofitt

Witzøe mener at det er ingen selvfølge at oppdrettsbransjen fortsatt vil ha superprofitt i fremtiden, og viser til tøffere tider før.

– Intet tre vokser inn i himmelen. Den gode fortjenesten er begrenset til noen få år. I lange perioder har næringen vært i krise på grunn av lave laksepriser og importbegrensninger i våre viktigste markeder, sier han, og fortsetter:

– Mange bedrifter i hovedstaden tjener også godt både i gode og mindre gode tider, men ingen vil av den grunn pålegge dem særskatter.

gustav witzøe
salmar