Mindre biomasse innen laks

LITT MINDRE: Den stående laksebiomassen ved utgangen av april var ned 0,6 prosent. Foto: Måsøval fiskeoppdrett
Sjømat

Ved utgangen av april var den stående biomassen på 720.077 tonn. Noe som er en nedgang på 0,6 tonn sammenlignet med samme periode i fjor, skriver TDN Direkt.

2019-generasjonen avsluttet april med 19.185 tonn, men for 2020-generasjonen ble det 28.402 tonn. 

Ifølge TDN Direkt utgjorde 2019-generasjonen 591.321 tonn pr. april i år, til sammenligning utgjorde 2018-generasjonen 588.343 tonn i april i fjor. Biomassen for tidligere utsett var pr. april 2020 på 100.354 tonn, ned fra 116.496 tonn pr. april 2019.

Gjennomsnittsvekten for generasjon 2019 var i april på 2,0 kilo, og for 2020-generasjonen var den 0,32 kilo. Mens tidligere utsett har en snittvekt på 4,6 kilo. Året før var lå snittvekten for 2019 og 2018 på henholdsvis 0,27 og 2,0 kilo, med tidligere utsett hadde en snittvekt på 4,6 kilo.