Nytt lakseselskap mot børs – øyner betydelig vekst

NTS varsler etablering av holdingselskap, og sikter mot Merkur Market-notering.

ISLANDSK LAKS PÅ VEI: Fiskeldi Austfjarda, deleid av norske NTS ASA, sikter mot Merkur Market. Foto: NTS
Sjømat

Den islandske lakseoppdretteren Fiskeldi Austfjarda, delvis eid av NTS gjennom deres heleide datterselskap Midt-Norsk Havbruk, vil opprette et norsk holdingselskap, Ice Fish Farm AS, går det frem av en børsmelding.

Holdingselskapet vil gjennomføre en emisjon på 300 millioner kroner og et annenhåndssalg av aksjer på 89 millioner kroner i forbindelse med notering på Merkur Market på eller omkring mandag 8. juni 2020.

Prising: 1,5 milliarder

Kursen er satt til 33,50 kroner, noe som priser egenkapitalen i selskapet før emisjonen til 1.508 millioner kroner.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil primært bli benyttet til å investere i verdikjeden for å bidra til ytterligere produksjonsvekst innenfor eksisterende lisenser.

Midt-Norsk Havbruk har forhåndstegnet aksjer for opptil 70 millioner kroner. 

I tillegg har to såkalte cornerstone-investorer – DNB Kapitalforvaltning og Swedbank Robur Fonder – forpliktet seg til å tegne aksjer under visse vilkår for hhv. 100 og 40 millioner kroner.

Øyner betydelig vekst

Ice Fish Farm og Fiskeldi-gruppen slaktet 4.007 tonn laks i 2019, og oppnådde et driftsresultat (EBIT) per kilo på 16,90 kroner.

Gruppen forventer betydelig vekst i slaktevolumene i tiden fremover, ettersom Ice Fish Farm per i dag har lisenser for produksjon av 20.800 tonn laks fordelt på to fjorder og fem lokasjoner. 

Forventet slaktevolum i 2020 er ca. 6.150 tonn, stigende til ca. 6.800 tonn i 2021 og ca. 15.850 tonn i 2022.

Les mer her.