Oppgang for laksebiomasse

Den stående laksebiomassen ved utgangen av mai var på 713.912 tonn.

ØKNING: Laksebiomassen var opp 2,1 prosent i mai sammenlignet med samme måned i 2019. Foto: NTB SCANPIX
Sjømat

Den stående laksebiomassen ved utgangen av mai 2020 var opp 2,1 prosent ved utgangen av mai, sammenlignet med samme måned året før. Det fremgår av tall fra Fiskeridirektoratet, melder TDN Direkt.  

Tallene viser at laksebiomassen var på 713.912 tonn, opp fra 699.236 tonn ved utgangen av mai 2019. 

Ifølge TDN Direkt var 2020-generasjonen på 46.789 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 35.773 tonn for 2019-generasjonen samme måned året før. 

2019-generasjonen utgjorde 615.775 tonn pr. mai 2020, mot 598.402 tonn for 2018-generasjonen året før. 

Biomassen for tidligere utsett var pr. mai 2020 på 51.348 tonn, sammenlignet med 65.061 tonn pr. mai 2019.

Snittvekten for generasjonene 2020 og 2019 var henholdsvis 0,35 og 2,15 kilo pr. mai 2020, mens tidligere utsett har en snittvekt på 4,4 kilo. For samme periode året før lå snittvektene på 0,29, 2,15 og 4,75 kilo.