Ellingsen Seafood tjente 275 millioner kroner på tross av massedød

Ellingsen Seafood kom seg resultatmessig helberget gjennom algekrisen i fjor og overskuddet falt med bare 10 millioner kroner. I år blir det imidlertid verre.

HØYERE KOSTNADER: Ifølge adm. direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood har produksjonskostnadene økt fra 30 til 40 kroner pr. kilo produsert laks som følge av fjorårets algeoppblomstring. Foto: Anders Melchior/NHO
Sjømat

På det lille øysamfunnet Skrova i Lofoten har familiebedriften Ellingsen Seafood bygd opp store verdier i lakseoppdrett. Selv om fjoråret var alt annet enn problemfritt endte overskuddet før skatt på 275 millioner kroner, ned fra 285 millioner i 2018.

– Fjoråret var veldig krevende siden vi mistet veldig mye fisk på våren i forbindelse med algeoppblomstringen. Det gjorde at store deler av fisken som skulle slaktes i fjor høst døde. Vi kom imidlertid greit ut av situasjonen siden vi fikk på plass en ordning med Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet, som ga oss tillatelse til å produsere større fisk. Vi greide også å få en god prisoppnåelse, så alt ble mye bedre enn ventet, sier adm. direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood.

Omsetningen til oppdrettselskapet endte på 698 millioner kroner i 2019, ned fra 732 millioner kroner, noe som følgelig skyldes lavere slaktevolumer.

Henger igjen

– Preger algeproblematikken dere fortsatt?

– Nettopp det gjør den og vi forventer et betydelig svakere resultat i år. Nå har vi dessverre en produksjonskostnad på over 40 kroner pr. kilo produsert laks, mens i fjor var kostnaden på under 30 kroner. Algeproblemene har kostet dyrt, sier Ellingsen.

I årsberetningen skriver styret likevel at fremtidsutsiktene er gode, selv om coronaviruset har bidratt til et mer volatilt marked.

– Coronaviruset har ikke påvirket oss i så stor grad. Vi har greid å levere laks ut i markedet, selv om HoReCa-markedet (hotell, restaurant og catering, red. anm.) i en periode var stengt ned. Men vi merket det nylig da man fikk en sak i Kina, hvor det ble rettet mistanke mot at viruset var kommet til landet gjennom norsk laks. Det ble heldigvis raskt avkreftet. Som alle andre oppdrettere blir vi påvirket av en mer volatil laksepris, sier hun.

Oppdrettssjefen legger til at en svekket krone har dempet prisfallet noe, men på den andre siden har fôr-kostnadene økt.

Ellingsen Seafood

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter698,0731,7
Driftsresultat273,6286,4
Resultat før skatt274,7285,7
Årsresultat214,6223,7

Sterk balanse

Ved årsskiftet hadde Ellingsen Seafood en balanse på i overkant av én milliard kroner, hvorav 70 prosent var egenkapital. Det ble ikke tatt ut utbytte i fjor.

Ulf Ellingsen sitter som styreleder og eier A-aksjene sammen med svigerinnen Liv Grethe Ellingsen. Tidsskriftet Kapital anslo hans formue til 850 millioner kroner i fjor.

De seneste årene har oppdrettselskapet levert en svært sterk lønnsomhet, med resultatmargin på pluss minus 40 prosent. 

– Hva er hemmeligheten?

– Vi har hele tiden hatt fokus på å optimalisere produksjonen og holde kostnadene nede. Vi har også hatt litt flaks og truffet markedet godt, sier Ellingsen.

Selskapet er også rause og i fjor fikk alle de 100 ansatte en julebonus på 50.000 kroner.

Bygger smoltanlegg

Ellingsen Seafood har 11 konsesjoner for laks og ørret. Selskapet driver oppdrett på flere lokaliteter i Vågan, Hadsel, Flakstad, Lødingen, Tjeldsund og Tysfjord kommune.

– Har dere mye vekstpotensial i eksisterende konsesjoner?

– Ja, vi har fortsatt muligheter til å vokse noe. Nå bygger vi et nytt settefiskanlegg for smolt som skal tas i bruk i løpet av høsten. Det vil gi oss mye større fleksibilitet med tanke på å differensiere størrelsen på fisken og tidspunkt for utsett i sjøen, sier hun. 

– Er dere aktive i anbudsrunder?

– Jeg har personlig ikke sans for auksjoner for å kjøpe vekst. Vi har kjøpt den prosentvise veksten, men ikke bydd på konsesjoner i den runden som var sist. Auksjonssystemet bidrar til at de største aktørene legger pengene på bordet og man mister mangfoldet i bransjen, sier Ellingsen.

ellingsen seafood
Nyheter
Sjømat