Aker BioMarine-sjef Matts Johansen sitter på over 100 millioner i urealisert gevinst

Aker BioMarine hadde ingen problemer med å hente 2,1 milliarder i en emisjon som ble overtegnet flere ganger. Adm. direktør Matts Johansen sitter på en aksjepost verdt over 100 millioner kroner. 

KAN SMILE: Adm. direktør Matts Johansen sitter på 1 prosent av aksjene gjennom sitt selskap KMMN Invest II.  Foto: Eivind Yggeseth
Sjømat

Ifølge en børsmelding fra Aker torsdag morgen, ble emisjonen i forbindelse med porteføljeselskapet Aker BioMarines retur til børs overtegnet flere ganger. 

Da selskapet forrige uke gikk med nyheten om at det siktet mot børs og åpnet emisjonen med en prising av selskapet på 8 milliarder kroner, ble markedet positivt overrasket, ettersom Aker frem til nå har operert med en bokført verdi på 4,9 milliarder kroner på Aker BioMarine.

Totalt ble det hentet inn 225 millioner dollar, tilsvarende 2,1 milliarder kroner.

Aker forblir hovedeier med drøyt på 78 prosent av aksjene, mens adm. direktør Matts Johansen, etter å ha betalt tilbake et lån til Aker gjennom å selge en andel av aksjene sine til Ake Capital, sitter igjen med i overkant av 920.000 aksjer, tilsvarende en eierandel på 1 prosent.  

Med en emisjonskurs på 115,80 kroner sitter Johansen med aksjer verdt omtrent 106,5 millioner kroner i selskapet han har ledet siden 2015. 

– Hva tenker du om at du sitter på såpass store verdier?

– Jeg er ydmyk overfor at investorene har priset selskapet såpass høyt, men mitt hovedfokus og min energi vil legges på å bygge selskapet etter den strategien vi har lagt og lovet aksjonærene, sier Johansen til Finansavisen. 

TRAVELT: Aker BioMarines finansdirektør Katrine Klaveness har deltatt i videomøter med over 100 investorer den seneste uken. Foto: Eivind Yggeseth

– Roadshow på speed

Emisjonen har ifølge børsmeldingen fra Aker tiltrukket seg det selskapet omtaler som høykvalitetsinvestorer i Norden og internasjonalt. 

Ifølge finansdirektør Katrine Klaveness er over 50 prosent av investorene internasjonale, med USA og Storbritannia tungt representert.

– Vi har kjørt roadshow på speed, siden vi lanserte fredag forrige uke har vi hatt videomøter med over 100 investorer frem til vi bestemte oss for å lukke boken i går. Allerede etter første dag var emisjonen fulltegnet, sier Klaveness. 

– Flere av investorene vi snakket med kjente til oss fra forrige gang vi var på børs, og det var hyggelig å se at de også så at vi har gått fra å være et fiskeriselskap til et fullverdig marine ingrediensselskap, sier Klaveness.

– Vi er også glade for at flertallet er fond som driver med langsiktige investeringer, legger Klaveness til. 

Aker BioMarine ble tatt av børs i 2013, etter å ha pådratt seg milliardunderskudd gjennom seks tunge år på Oslo Børs. 

– Vurderte dere å hente mer, siden interessen var så stor?

– I denne omgang var vi godt fornøyd med det vi hentet inn. I neste omgang vil vi vurdere ulike muligheter for å ta den frie flyten av aksjer ytterligere opp til 25 prosent, dette vil vi komme tilbake til, sier Klaveness. 

Aker BioMarine skal etter planen noteres på Merkur Market mandag 6. juli, og målet er å fylle kravene til notering på hovedlisten innen utgangen av første kvartal 2021.

Rigger for kraftig vekst

Bruttoprovenyet etter denne emisjonen skal blant annet benyttes til å styrke balansen, tilbakebetale et aksjonærlån til Aker på omtrent 90 millioner dollar, inkludert påløpte renter, og øke fleksibiliteten for vekstinvesteringer.

De neste årene har Aker BioMarine lagt opp til å vokse kraftig, og har nylig lansert kostilskuddet «Kori» rettet mot det amerikanske forbrukermarkedet. 

Innen året er omme skal 35.000 butikker tilhørende gigantkjedene  CVS, Target og Walmart i USA ha Aker BioMarines produkt i hyllene. Det skal også investeres om lag 150 millioner kroner i en pilotfabrikk i Ski. 

Arctic Securities, SEB og DNB Markets har fungert som tilretteleggere for emisjonen, mens Advokatfirmaet Schjødt har vært juridisk rådgiver.

aker
aker biomarine
matts johansen
Nyheter
Sjømat
Industri
Helse
Børs