Adm. direktør kjøper aksjer i Bakkafrost

Benytter seg av aksjespareplanen for ansatte.

Regin Jacobsen, konsernsjef i Bakkafrost Foto: Lage Bøhren
Sjømat

Som en del av aksjespareplanen for ansatte i 2020, har følgende innsidere kjøpt Bakkafrost-aksjer:

  • Regin Jacobsen, adm. direktør, kjøpte 25 aksjer og eier etter transaksjonen 4.616.602 aksjer.
  • Odd Eliasen, daglig leder, kjøpte 20 aksjer og eier etter transaksjonen 184.356 aksjer.
  • Høgni Dahl Jakobsen, finansdirektør, kjøpte 16. aksjer og eier etter transaksjonen 298 aksjer.
  • Annika Frederiksberg, styremedlem, kjøpte 7 aksjer og eier etter transaksjonen 16.019 aksjer. 

Aksjene ble kjøpt 25. juni 2020 og i tillegg har primærinnsiderne solgt 1.088 aksjer til andre ansatte som en del av aksjespareplanen. 

Transaksjonen var basert på børskursen 25. juni, som var 581,0 kroner pr. aksje, tilsvarende 398,22 danske kroner pr. aksje.

bakkafrost
Nyheter
Sjømat
Børs