Mistanke om laksevirus i Cermaq-anlegg

VIRUSMISTANKE: Mistanke om ILA i Cermaq-anlegg i Loppa kommune. Her fra oppdrettsanlegg i Nordland. Foto: anders horntvedt
Sjømat

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10611 Marøya i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq Norway AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Det melder Mattilsynet fredag, ifølge TDN Direkt. 

Cermaq varslet Mattilsynet 24. juni 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Marøya. 

Mistanken er basert på resultatet av histopatologiske undersøkelser gjennomført ved Veterinærinstituttet, samt PCR-funn, opplyses det.

cermaq
laks
mattilsynet
Nyheter
Sjømat
Børs