Laksebiomassen uendret i mai

Laksebiomassen ved utgangen av mai var lik sammenlignet med samme måned ifjor. Her fra Nordic Aquafarms, landbasert oppdrett i Fredrikstad.  Foto: Iván Kverme
Sjømat

Den stående laksebiomassen ved utgangen av mai 2020 var 670.000 tonn, sammenlignet med 670.000 tonn samme måned året før, ifølge tall fra Sjømat Norge tirsdag, ifølge TDN Direkt.

2020-generasjonen var på 43.900 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 34.000 tonn for 2019-generasjonen samme måned året før.

2019-generasjonen var på 578.000 tonn ved utgangen av mai 2020, sammenlignet med 574.000 tonn for 2018-generasjonen samme måned året før.

2018-generasjonen utgjorde 48.000 tonn ved utgangen av perioden, mot 62.000 tonn for 2017-generasjonen året før.

Snittvekten for generasjonene 2018, 2019, og 2020 var henholdsvis 4,1, 2,0, og 0,3 kilo pr utgangen av perioden, mot henholdsvis 4,4, 2,0 og 0,3 kilo for 2017-, 2018, og 2019-generasjonene samme måned året før.

laks
biomasse
laksebiomasse
Nyheter
Sjømat
Børs