Styreleder og konsernsjef forlater lakseselskap

Aksjen falt 1,4 prosent onsdag, mens hovedindeksen steg nær 1 prosent.

GÅR AV: Styreleder og konsernsjef forlater NTS. Foto: NTS
Sjømat

Styrelederen i NTS, Roger Granheim,  kunngjør at han fratrer vervet grunnet kapasitetsmessig årsaker i forhold til sin ordinære arbeidssituasjon.

Nils Martin Williksen, styrets nestleder, vil ta over vervet som styreleder med virkning fra 1. juli. 

I tillegg har konsernsjef Harry Bøe sagt opp sin stilling og vil fratre 31. desember 2020. 

Onsdag falt NTS-aksjen 1,4 prosent til 71 kroner, mens den er opp 20,1 prosent hittil i år.

nts
Nyheter
Sjømat
Børs