Noteringsnedtur for Aker BioMarine

Da Aker BioMarine ble notert på Merkur Market mandag gikk luften ut av ballongen og 1 milliard av selskapets verdi forduftet. 

BØRSRETUR: Mandag gikk Aker BioMarine tilbake på børs. Adm. direktør Matts Johansen ringer med bjellen. Til venstre for ham står Sigve Nordrum, konserndirektør for aquakultur og marked for dyrefôr, finansdirektør Katrine Klaveness, Trond Atle Smedrud,  konserndirektør strategiske investeringer, Lasse Johansen, direktør for regsnkap og finans, og børsdirektør Øivind Amundsen.  Foto: Siv Dolmen
Sjømat

Mandag åpnet handelen av nynoterte Aker BioMarine med en aksjekurs på 111 kroner, et godt stykke under emisjonskursen på 115,85 kroner fra da selskapet hentet 2,1 milliarder kroner i juni. En prising av selskapet som av flere ble omtalt som overraskende høy. 

Legger man emisjonskursen til grunn hadde selskapet en markedsverdi på 10,2 milliarder kroner i forkant av noteringen. 

I løpet av første handelsdag svingte kursen mellom 104 og 114 kroner, før aksjen ved børsslutt endte på 104,70 kroner noe som gir en børsverdi på 9,17 milliarder kroner. Dermed falt selskapets verdi med 1 milliard i løpet av første handelsdag. 

Aksjen ble omsatt for 169 millioner kroner. 

Første stopp på veien

– Det har vært en intensiv periode, det er godt å komme i mål, sier adm. direktør Matts Johansen til Finansavisen.

– Over sommeren starter vi prosessen med å kvalifisere for hovedlisten, og dermed jakten på flere aksjonærer. Så vi har fremdeles en del papirarbeid foran oss, skyter finansdirektør Katrine Klaveness inn. 

Målet er å tilfredsstille kravene for en notering på hovedlisten i løpet av første kvartal 2021. Aker BioMarine ble notert første gang i 2007, men ble etter flere tunge år tatt av børs i 2013.

Om det blir en ny emisjon for å økte den frie flyten av aksjer er ennå ikke bestemt. 

– Sammen med vår hovedeier Aker vil vi beslutte om det løses gjennom en emisjon, et nedsalg eller om det deles ut aksjer i Aker BioMarine til Aker-aksjonærer som en del av utbytteutbetaling, sier Klaveness. 

Frem til nå har det vært lite finansiell informasjon tilgjengelig, utover den bokførte verdien Aker har hatt på porteføljeselskapet. Nå blir det mer transparent.  Som følge av noteringen på Merkur Market slipper selskapet en forenkelt rapport for andre kvartal 15. juli.

Den fullstendige kvartalsrapporteringen drøyes til Aker BioMarine er notert på hovedlisten neste år. 

FØSTE STOPP: Børsdirektør Øivind Amundsen (f.v.), adm. direktør Matts Johannsen, finansdirektør Katrine Klaveness og kommunikasjonsdirektør Katrin Berntsen etter noteringen på Merkur Market. Nå rettes blikket mot hovedlisten. Foto: Siv Dolmen

Sterk vekst

I forbindelse med emisjonen i juni offentliggjorde selskapet omsetning og driftsresultat før av -og nedskrivninger (EBITDA) for de seneste årene. De seneste to årene har selskapets omsetning økt om lag 41 prosent pr. år, fra 124 millioner dollar i 2017 til 246 millioner dollar i fjor. I årets første kvartal har selskapet omsatt for 71 millioner dollar, mot 39 millioner dollar i løpet av fjorårets første tre måneder.

Vekstkurven for justert EBITDA er enda brattere, den har i snitt økt 74 prosent pr. år. Fra 18 millioner dollar i 2017 til 53 millioner dollar i 2019. Pr. første kvartal har selskapet en justert EBITDA på 13 millioner dollar, mot 3 millioner i samme periode i fjor.

Travel børssommer

Aker BioMarine er det niende selskapet som ringer i børsbjellen dette året. Bare siden coronapandemien stengte Norge ned i midten av mars er seks selskaper notert på Oslo Børs.

På Børsen er aktiviteten ventet å være høy også gjennom fellesferien. Tirsdag skal etter planen både Ayfie og Mercell noteres på Merkur Markets, og mandag gikk Elop ut i Finansavisen med sine planer om børsnotering i løpet av juli. Ifølge kommunikasjonsdirektør Geir Harald Aase er det et par selskaper til som også er på oppløpssiden i noteringsprosessen med sikte på børsdebut neste uke. 

Dersom alt går i boks, er det duket for ny julirekord for børsnoteringer. Den beste julimåneden noensinne var i 1994, da fem nye selskaper debuterte på Børsen, og vi må helt tilbake til 2006 for å finne en julimåned med fire børsnoteringer. 

– Aktiviteten i førstehåndsmarkedet er sjeldent høy. Børsen skal være en kilde til kapital for næringslivet. Kilden har vært rik de siste månedene, både for nye og allerede noterte selskaper som ønsker kapital for vekst og omstilling, sier børsdirektør Øivind Amundsen i en kommentar. 

Inkludert Aker BioMarine-emisjonen er det blitt hentet 21,2 milliarder kroner gjennom aksjeemisjoner hittil i år. Hovedtyngden av dette, 16,6 milliarder kroner er hentet  inn siden mars.