Høyeste eksportverdi noensinne

Den svake kronen har bidratt til rekordsifre for norsk sjømateksport første halvår. Norges Sjømatråd er imidlertid usikker på hvor lenge stemningen holdes oppe.

REKORDSIFRE: Norsk sjømatsektor har aldri eksportert for så mye i første halvår som i 2020, målt i verdi. Foto: NTB scanpix
Sjømat

For perioden januar til juni kan norske sjømateksportører vise til en samlet eksport på 1,27 millioner tonn sjømat til en verdi av 52,9 milliarder kroner. 

Selv om 2020 har vært et turbulent halvår for mange, har det aldri vært eksportert så mye av verdi de to første kvartalene noensinne. 

52,9 milliarder tilsvarer en økning på 3,2 prosent fra første halvår i fjor, og en 9 prosent økning fra første halvår i 2018.

Fra godt til vondt

Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges Sjømatråd, forklarer at eksportutviklingen siden nyttår har vært variabel, til tross for rekordsifre.

– 2020 startet bra på alle måter; vi så økt etterspørsel og god prisutvikling ute i markedet på flere arter og områder. Generelt så det ut til å bli et godt år for norsk sjømateksport.

– Så kom corona som en stor overraskelse, og vi merket en umiddelbar endring. Først med tanke på lakseeksporten til Kina, med fallende volum og priser. Når restaurantmarkedet i Europa og Brasil også stengte ned, falt også etterspørselen etter hvitfisken, forklarer Pettersen.

Selv om etterspørselen etter norsk sjømat falt etter utbruddet av pandemien, påpeker hun at en relativt høy laksepris kombinert med en svak krone har bidratt til rekordresultatet.

– Lakseeksporten står for store deler av norsk sjømateksport, så en relativt høy laksepris har definitivt hjulpet. Samtidig har laksen flere ben å stå på enn andre arter. Når Kina stoppet helt opp i februar, så vi en økning i andre markeder. Et eksempel på det er Sør-Korea, med vekst i e-handel for hjemlevering, sier hun.

TURBULENT 2020: Ingrid Kristine Pettersen, analytiker i Norsk Sjømatråd, sier 2020 har vært et turbulent år så langt. Foto: Norsk Sjømatråd

For å illustrere hvor bidragsytende den svake kronen har vært, viser Pettersen til en verdinedgang for sjømateksporten dersom andre valutaer blir brukt. Benytter man seg av euro og dollar, ser vi en verdinedgang på henholdsvis 6 prosent og 8 prosent så langt i år mot samme periode i fjor.

Horeca hentet seg inn

Horeca (hotell, restauranter og catering, red. anm.) er en sektor som har vært spesielt utsatt for krisen, og er en viktig etterspørselskanal for norsk sjømateksport. Som følge av restriksjoner og nedstengninger ble store deler av etterspørselen borte på kort tid.

Likevel ser Pettersen tendenser til at etterspørselen fra denne sektoren er på vei tilbake.

– Vi så det når kinesiske og europeiske restauranter gjenåpnet. Når denne sektoren som smått begynte å stabilisere seg i flere markeder, økte eksporttallene raskt. Samtidig vil det ta tid før denne sektoren er fullt oppe og går igjen, mye på grunn av restriksjoner rundt turisme og reising over landegrenser. Det vil naturligvis påvirke norsk sjømateksport fremover også, forklarer Pettersen.

Usikre tider fremover

Selv om mye av etterspørselen har hentet seg inn igjen i andre kvartal, er hun usikker på hvordan tiden fremover vil se ut for norsk sjømateksport.

– Det er vanskelig å spå i alle tider, spesielt nå som ting er så usikkert, sier Pettersen.

– Jeg tror det generelle inntrykket er at ting fortsetter å ta seg opp. Dette har vært en dupp, og eksporten vil nok øke igjen etter hvert. Samtidig er det stor usikkerhet i markedet, og jeg er usikker på hvordan det vil slå ut på etterspørselen fremover, avslutter hun.