Røkkes børsnykommer i minus – venter sterkt 2. halvår

Det ble et svakt kvartal og 1. halvår, men selskapet venter et vesentlig sterkere 2. halvår og styret hevder at de er i rute.

2. KVARTAL: Konsernsjef Mattis Johansen i Aker BioMarine må konstatere at 2. kvartal og 1. halvår ikke ble så bra. Foto: Eivind Yggeseth
Sjømat

Aker Biomarine la onsdag morgen frem sin første kvartalsrapport etter at selskapet fant veien tilbake på Oslo Børs.

Til tross for et svakt 2. kvartal, og et tilsvarende svakt 1. halvår, mener selskapet at det er i rute med forretningsplanen og at 2. halvår er ventet å bli vesentlig bedre enn 1. halvår, både på driftsinntekter og på justert EBITDA.

Basert på 1. halvår, markedet nå og antagelser, venter selskapet at 2. halvår vil gi en justert EBITDA på 80 – 90 millioner dollar, og at utsiktene i øyeblikket peker mot den øvre enden av intervallet.

Inn i høysesong

Selskapet begrunner dette med at Qrill Aqua er på vei inn i høysesongen fra juli, at selskapet nyter godt av nye kontrakter og skalafordeler. I tillegg vises det til den betydelig kapasitetsøkningen som Antartic Endurance gir.  

Det vises også til at selskapet er i rute når det gjelder de finansielle målene, med en vekst i driftsinntekter på 20 – 30 prosent for perioden 2020 – 2021, med størst vekst i år. 

Målet for EBITDA-marginen i 2. halvår er opp mot 30 prosent og selskapet har et høyere mål for EBITDA i 3. kvartal, sammenlignet med samme kvartal i fjor, som også var det beste i selskapets historie, heter det i kvartalsrapporten.

Målet for EBITDA-marginen fra 2022 er på 30 prosent. 

Svakt 2. kvartal

Resultatet etter skatt ble minus 9,1 millioner dollar, mot 1,4 millioner dollar i fjor. Det tilsvarer minus 0,13 kroner pr. aksje. I samme kvartal i fjor var resultat pr. aksje på 2 cent.

Kvartalsresultatet var tynget av netto finansposter på minus 9,3 millioner dollar, ned fra minus 5,6 millioner dollar i fjor.

Driftsresultatet endte på 157.000 dollar, ned fra 7,0 millioner dollar i 2. kvartal i fjor.

Kontantstrømmen fra driften var minus 10,4 millioner dollar, mot 4,7 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Driftsinntektene kom inn på 72,2 millioner dollar i 2. kvartal 2020, opp 9,1 prosent fra 66,2 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Bruttomarginen i 2. kvartal var på 40 prosent, ned fra 43 prosent i samme kvartal i fjor. Justert EBITDA var 17,6 millioner dollar, ned fra 18,5 millioner dollar i 2. kvartal i 2019.

Svakt 1. halvår

I 1. halvår 2020 hadde Aker Biomarine et resultat etter skatt på minus 10,8 millioner dollar. I samme kvartal i fjor var resultatet minus 6,5 millioner dollar.

Justert EBITDA var 30,2 millioner dollar, opp fra 21,9 millioner dollar i samme periode i fjor. 

Driftsinntekter i 1. halvår var på 142,9 millioner dollar, opp 35,6 prosent fra 105,4 millioner dollar i samme periode i fjor.

19. juni kunngjorde Aker at selskapet ville ta Aker BioMarine på børs. Prisingen overrasket analytikerne, og endte på 8 milliarder kroner.

Første dag på Oslo Børs svinget aksjen mellom 114 og 104 kroner, før den sluttet på 104,70 kroner. Tirsdag falt aksjen 1,8 prosent til 108 kroner.  

Regnskapet

Presentasjonen

Aker BioMarine

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter72,266,2
Driftsresultat0,27,0
Resultat før skatt-9,11,5
Resultat etter skatt-9,11,4

Aker BioMarine

  • Bioteknologiselskap med hovedkontor på Fornebu, samt drift i Montevideo, Uruguay og Houston, USA. 
  • Utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. 
  • Adm. direktør er Matts Johansen. 
  • Største aksjonær er Kjell Inge Røkkes Aker Capital.
aker biomarine
Nyheter
Sjømat
Børs