Grieg Seafood-aksjen kan doble seg

Grieg Seafood-aksjen har gjort det dårligst av oppdrettsselskapene siden coronapandemien startet. Nå øyner SpareBank 1 Markets en dobling i aksjen.

KAN LØFTE BLIKKET: Hvis SpareBank 1 Markets spådommer slår til, vil Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame lykkes med å levere lavere kostnader. Forventninger om høyere laksepris og fortsatt svak krone kan sende aksjen opp mot 200 kroner.  Foto: Iván Kverme
Sjømat

– Vi tror det svake første kvartalsresultatet fikk markedet til å tvile mer på snuoperasjonen i Grieg Seafood. Men, vi ser bedring. Går alt som ledelsen guider er aksjen en doblingskandidat, sier Christopher Robin Vinter, analytiker i SpareBank 1 Markets.

For risikovillige investorer er Grieg Seafood nå toppvalget
Christopher Robin Vinter, SpareBank 1 Markets

Siden coronapandemien sendte børsene og laksesektoren i utforbakke i vinter, har Grieg Seafood-aksjen prestert dårligst blant oppdrettsselskapene. I tillegg til etterspørselsfall etter nedstegningen av det store hotell- og restaurantmarkedet globalt, har Grieg Seafood slitt med høyere kostnader enn sine konkurrenter. 

Det har sendt aksjen i bratt utforbakke fra toppen på 145 kroner i januar, til 96 kroner mandag på Oslo Børs – et fall på 32 prosent siden nyttår.

Mer å hente enn i SalMar

SpareBank 1 Markets mener imidlertid at nedturen for Grieg Seafood er over. I en fersk rapport gjentar meglerhuset kjøpsanbefalingen på aksjen og kursmålet på 135 kroner.

– Vårt kursmål gir en konservativ oppside på 40 prosent i aksjen, men potensialet er en dobling av aksjen om ledelsen leverer på kostnadsmålene, hevder analytikeren. 

UNDERHOLDENDE AKSJE: Christopher Robin Vinter, analytiker i Sparebank 1 Markets, mener Grieg Seafood byr på mer spenning og avkastning enn investorenes yndling SalMar. Foto: SpareBank 1 Markets

Det betyr at det er mer å hente i Grieg Seafood enn i investorenes yndling SalMar.

– For risikovillige investorer er Grieg Seafood nå toppvalget. Dersom man ser mot beste kvalitetsaksjer er SalMar – som har levert lønnsomhet over tid og som vi tror vil ta mye av veksten fremover – vår toppaksje.

– Men SalMar er ikke like spennende. Vårt kursmål på 500 kroner på aksjen tilsvarer kun en oppside på 12,7 prosent til dagens aksjekurs.

Oppsidepotensialet i Grieg Seafood tilsvarer en P/E på 12-gangeren og en aksjekurs på 197 kroner
Christopher Robin Vinter, SpareBank 1 Markets

Kaster kortene for tidlig

Under kapitalmarkedsdagen i 2018 guidet Grieg Seafood et slaktevolum på 100.000 tonn i 2020, som betyr en økning i slaktevolumet på 17 prosent i inneværende år. Markedet applauderte den gangen guidingen og sendte aksjen opp 32 prosent.

– Bakgrunnen for kurshoppet var forventninger om at selskapet når målet for slaktevolumet i 2020, samt reduserer kostnadene betydelig ned mot gjennomsnittet i bransjen på 38 kroner pr. kilo laks.

– Nå ser det ut til at markedet har gitt opp håpet om en snuoperasjon for driften i Grieg Seafood, og at det ikke er priset inn. 

– Vi mener aksjen er billig – en vellykket snuoperasjon vil være en betydelig trigger for aksjekursen.

Doblingskandidat

SpareBank 1 Markets øyner ikke bare en opptur, men ser muligheter for en dobling av dagens aksjekurs.

– Selskapet sa på forrige kvartalsfremleggelse at de var komfortable med guidingen på 100.000 tonn i år.

Lakseprisen ligger for tiden på 58,90 kroner pr. kilo og analytikeren har et lakseprisestimat på 63,50 kroner i 2021, etter at lite fisk i sjøen vil legge press på lakseprisen neste år.

– Hvis selskapet oppnår volumguidingen og kostnadsmålene, og lakseprisen stiger som forventet, vil Grieg Seafood levere en fortjeneste pr. aksje på 16,40 kroner.

– Oppsidepotensialet tilsvarer en P/E på 12-gangeren og en aksjekurs på 197 kroner, sier Vinter. 

Snuoperasjoner på gang

Grieg Seafood har så langt i år ikke levert som guidet på kostnadsreduksjoner.

– Vi ser derfor risikoen for det meste knyttet til hvilket kostnadsnivå fisken slaktes på.

Det er likevel lyspunkter. Ved anlegget i Rogaland har oppdretteren redusert kostnadene betydelig fra et nivå på 50 kroner pr. kilo i 2017–2018, til 40 kroner, som er gjennomsnittlig kostnadsnivå i Norge.

– Snuoperasjonen har vært imponerende, drevet av en vellykket strategi for ettersmolt. Til tross for at kostnadene ikke har falt helt til målet på 36 kroner pr. kilo, forventer vi langsiktige kostnader på 40 kroner, delvis påvirket av en svakere krone enn i 2018.

I Finnmark venter analytikeren raske forbedringer.

– Kostnadsnivået i første kvartal var midlertidig og drevet av et alvorlig tilbakeslag av vintersår og ILA-utbrudd. Vi regner med at den sterke biologiske ytelsen i nord vil føre til lave kostnader på 38 kroner pr. kilo i andre halvår i år, og 39 kroner i 2021.

Utvikling lakseaksjer 2020

Selskap/indeks etter markedsverdiMarkedsverdi mill. kr.Kurs kr. (10. aug. kl. 15)Endring % i år (10. aug. kl. 15)
Sjømatindeksen253.1271.404−15,65%
Mowi89.202173−23,44%
SalMar49.991143−1,51%
Bakkafrost33.045559−14,08%
Lerøy Seafood Group32.87055−3,03%
Austevoll Seafood16.02579−8,90%
Grieg Seafood10.61396−31,60%
Norway Royal Salmon9.519222−5,71%
Atlantic Sapphire8.127114−10,85%
Salmones Camanchaca3.73657−13,19%
Oslo Børs.

I Canada og på Shetland har kostnadsnivåene de seneste kvartalene ligget på 50–70 kroner. Analytikeren mener den operasjonelle snuoperasjonen ikke har blitt realisert ennå.

– I Canada er utsiktene bedre biologi og synkende kostnader. På Shetland tror jeg også de klarer å forbedre seg litt.

– Inntil vi får mer bevis på resultatene er vi konservative og estimerer at kostnadene kommer ned til 47–55 kroner. Likevel er aksjen billig.

lakseaksjer
oppdrettsselskaper
grieg seafood
sparebank 1 markets
Christopher Robin Vinter
salmar
doblingskandidater
gsf
salm
Nyheter
Sjømat
Børs