Oppgang for laksebiomasse

OPP: Laksebiomassen steg i juli. Foto: Iván Kverme
Sjømat

Den stående laksebiomassen ved utgangen av juli 2020 var 746.282 tonn, opp fra 738.234 tonn samme måned året før, tilsvarende en oppgang på 1,1 prosent.

Det fremgår av tall fra Fiskeridirektorat fredag, ifølge TDN Direkt.

2020-generasjonen var på 108.218 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 89.898 tonn for 2019-generasjonen samme måned året før. 2019-generasjonen utgjorde 619.719 tonn pr juli 2020, mot 625.136 tonn for 2018-generasjonen året før. Biomassen for tidligere utsett var pr juli 2020 på 18.218 tonn, sammenlignet med 23.199 tonn pr juli 2019.

Snittvekten for generasjonene 2020 og 2019 var henholdsvis 0,566 og 2,630 kilo pr juli 2020, mens tidligere utsett har en snittvekt på 4,718 kilo. For samme periode året før var snittvektene henholdsvis 0,524, 2,652 og 4,517 kilo.

laks
biomasse
laksebiomasse
fiskeridirektoratet
Nyheter
Sjømat
Børs